Hoppa till huvudinnehåll

Bokverket Etnobiologi i Sverige vol. I-III

Uppslagsverket Etnobiologi i Sverige gavs ut på Wahlström & Widstrands förlag och omfattar i sin helhet tre böcker om totalt över 1 500 sidor. Människan och naturen: Etnobiologi i Sverige 1 (2001), Människan och floran: Etnobiologi i Sverige 2 (2005) och Människan och faunan: Etnobiologi i Sverige 3 (2007).

Tanken med bokverket var att i en Linneansk anda skapa en bild av vilken nytta vi har av biologisk mångfald och hur nära vår kultur och historia är förknippad med naturen och dess innevånare. Det är inte de biologiska aspekterna som belyses utan främst arternas nytta och kulturhistoria. Böckerna innehåller nya och gamla uppgifter om användning av växter och djur för olika ändamål som mat, mediciner, eller till material i kläder, redskap och byggnader. Första bandet är rent tematiskt medan de två andra är uppställda ungefär likadant med tematiska uppsatser varvade med artmonografier. Sammantaget har knappt 140 olika författare medverkat i alla tre böcker med en mängd skiftande ämnen. Boken är rikt illustrerad med såväl nutida foton som alster av vår konsthistorias giganter, såsom Albertus Pictor, Bruno Liljefors, Albert Engström, Elsa Beskow, Ottilia Adelborg, Pehr Hilleström, Sven Nordqvist, John Bauer, Carl Larsson, Jenny Nyström och Joseph Wilhelm Wallander. Därtill kommer föremålsbilder och etnologiska streckteckningar.

Läs mer

Ur nyhetsarkivet:

 

Etnobiologi i Sverige 3

Människan och faunan: Etnobiologi i Sverige 3 Red. Håkan Tunón, Mattias Iwarsson och Stephen Manktelow . Wahlström & Widstrand, 2007. Inbunden, Antal sidor: 543 ISBN: 9789146217510 (Slut på förlag)

 

 

Etnobiologi i Sverige 2Människan och floran: Etnobiologi i Sverige 2 Red. Håkan Tunon, Börge Pettersson och Mattias Iwarsson. Wahlström & Widstrand, 2005. Inbunden. Antal sidor: 539 ISBN: 9789146177890 (Slut på förlag)

 

 

Etnobiologi i Sverige 1Människan och naturen: Etnobiologi i Sverige 1 Red. Ingvar Svanberg, Håkan Tunón, Börge Pettersson. Wahlström & Widstrand, 2001. Inbunden. Antal sidor: 512 ISBN: 9789146177876 (Slut på förlag)

Publicerad: 07 november 2018 - Sidansvarig: cbm-webmaster@slu.se
Postadress

SLU Centrum för biologisk mångfald
Institutionen för stad och land
Sveriges lantbruksuniversitet
Box 7012
750 07 UPPSALA

Besöksadress

Almas allé 8

Godsmottagning

Ulls hus godsmottagning 
Ulls gränd 1, 756 51 Uppsala

Loading…