Publicerat - artiklar och bokkapitel

Senast ändrad: 15 januari 2018

Etnobiologiprojektets medarbetare har publicerat bokkapitel och artiklar i böcker och tidskrifter 1997-2008.

Temanummer i tidskrifter

Temanummer i tidskrifter

Etnobilogiska temanummer i tidskifterna Biodiverse och Fauna och flora.

Biodiverse

 • Biodiverse nr 3/2005, tema: Etnobiologi, s. 1-20. Redaktör: Oloph Demker
 • Biodiverse från Centrum för Biologisk Mångfald, nr 3-4/2003, s. 1-20. Redaktör: Håkan Tunón.
 • Biodiverse från Centrum för Biologisk Mångfald, nr 3/2001 s. 1-16. Redaktör: Anna Blomberg. 
 • Biodiverse från Centrum för biologisk mångfald, nr 2/1998, s. 1-16. Redaktör: Anna Burman. Fackredaktörer: Börge Pettersson, Ingvar Svanberg och Håkan Tunón.

Samtliga artiklar kan läsas på Biodiverse.se

Fauna och flora

 • Fauna och flora 93:4 1998, s. 145-206. Redaktör: Lennart Cederholm. Fackredaktörer: Börge Pettersson, Ingvar Svanberg och Håkan Tunón.

Bokkapitel och artiklar

Bokkapitel och artiklar

Etnobiologiprojektets medarbetare har publicerat bokkapitel och artiklar i böcker och tidskrifter 1997-2008.

2008

 • Iwarsson, Mattias & Dahlberg, Anders 2008. Rotmurkla funnen på Gotska Sandön. Fauna och Flora 103:1:24-27.
 • Iwarsson, Mattias 2008. Ny svamp efter branden på ön. Gotska Sandöns Hembygdsförening. 27:3-4:10-11.
 • Iwarsson, Mattias 2008. Äpple och päron ur pomologisk synvinkel. Lustgården 88:11-16.

2007

 • Iwarsson, Mattias & Nordin, Ingvar 2007. Nytt och gammalt om asken, Fraxinus excelsior, på Gotland. Rindi 26:3:148-153.
 • Iwarsson, Mattias 2007. Gubbäpplet och dess historia. i Källslätten ett kulturlandskap. (Red. Bonnie Nilzon och Bengt Oldshammar). Källslättenföreningen. Falun.
 • Dahlström, Anna & Kelvin Ekeland. 2007. "Bete i skog och utmark" s. 206-214 i Människan och faunan: etnobiologi i Sverige vol. 3. Red. H. Tunón, M. Iwarsson och S. Manktelow. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Ekeland, Kelvin 2007. "Mormors kunskap" s. 21 i Människan och faunan: etnobiologi i Sverige vol. 3. Red. H. Tunón, M. Iwarsson och S. Manktelow. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Ekeland, Kelvin. 2007. "Nybyggare i lappmarken" s. 292-294 i Människan och faunan: etnobiologi i Sverige vol. 3. Red. H. Tunón, M. Iwarsson och S. Manktelow. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Emanuelsson, Urban mfl. 2007. "Sälar" s. 415-419 i Människan och faunan: etnobiologi i Sverige vol. 3. Red. H. Tunón, M. Iwarsson och S. Manktelow. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Emanuelsson, Urban mfl. 2007. "Valar" s. 420-423 i Människan och faunan: etnobiologi i Sverige vol. 3. Red. H. Tunón, M. Iwarsson och S. Manktelow. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Iwarsson, Mattias 2007. "Kyrktupp" s. 41 i Människan och faunan: etnobiologi i Sverige vol. 3. Red. H. Tunón, M. Iwarsson och S. Manktelow. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 •  Iwarsson, Mattias 2007. "Djur i landskapsvapnen" s. 42 i Människan och faunan: etnobiologi i Sverige vol. 3. Red. H. Tunón, M. Iwarsson och S. Manktelow. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Iwarsson, Mattias 2007. "Spindlar" s. 83-84 i Människan och faunan: etnobiologi i Sverige vol. 3. Red. H. Tunón, M. Iwarsson och S. Manktelow. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Iwarsson, Mattias mfl. 2007. "Bekämpning av råttor och möss" s. 99-100 i Människan och faunan: etnobiologi i Sverige vol. 3. Red. H. Tunón, M. Iwarsson och S. Manktelow. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Iwarsson, Mattias 2007. "Svalor" s. 115 i Människan och faunan: etnobiologi i Sverige vol. 3. Red. H. Tunón, M. Iwarsson och S. Manktelow. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Iwarsson, Mattias & Håkan Tunón 2007. "Tamduvor" s. 116 i Människan och faunan: etnobiologi i Sverige vol. 3. Red. H. Tunón, M. Iwarsson och S. Manktelow. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Iwarsson, Mattias mfl. 2007. "Får" s. 160-161 i Människan och faunan: etnobiologi i Sverige vol. 3. Red. H. Tunón, M. Iwarsson och S. Manktelow. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Iwarsson, Mattias 2007. "Glada" s. 170-171 i Människan och faunan: etnobiologi i Sverige vol. 3. Red. H. Tunón, M. Iwarsson och S. Manktelow. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Iwarsson, Mattias 2007. "Duvhök, sparvhök" s. 171 i Människan och faunan: etnobiologi i Sverige vol. 3. Red. H. Tunón, M. Iwarsson och S. Manktelow. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Iwarsson, Mattias & Stephen Manktelow 2007. "Falkar" s. 172-173 i Människan och faunan: etnobiologi i Sverige vol. 3. Red. H. Tunón, M. Iwarsson och S. Manktelow. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Iwarsson, Mattias 2007. "Vråkar" s. 173 i Människan och faunan: etnobiologi i Sverige vol. 3. Red. H. Tunón, M. Iwarsson och S. Manktelow. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Iwarsson, Mattias 2007. "Spansk skogssnigel" s. 179-180 i Människan och faunan: etnobiologi i Sverige vol. 3. Red. H. Tunón, M. Iwarsson och S. Manktelow. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Iwarsson, Mattias 2007. "Domherre" s. 182 i Människan och faunan: etnobiologi i Sverige vol. 3. Red. H. Tunón, M. Iwarsson och S. Manktelow. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Iwarsson, Mattias 2007. "Rödhake" s. 183 i Människan och faunan: etnobiologi i Sverige vol. 3. Red. H. Tunón, M. Iwarsson och S. Manktelow. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Iwarsson, Mattias 2007. "Sånglärka" s. 184 i Människan och faunan: etnobiologi i Sverige vol. 3. Red. H. Tunón, M. Iwarsson och S. Manktelow. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Iwarsson, Mattias 2007. "Ollonborre, kastanjeborre" s. 200 i Människan och faunan: etnobiologi i Sverige vol. 3. Red. H. Tunón, M. Iwarsson och S. Manktelow. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Iwarsson, Mattias 2007. "Tordyvlar" s. 200 i Människan och faunan: etnobiologi i Sverige vol. 3. Red. H. Tunón, M. Iwarsson och S. Manktelow. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Iwarsson, Mattias & Rolf Kjellström 2007. "Skogshare, fälthare" s. 230-232 i Människan och faunan: etnobiologi i Sverige vol. 3. Red. H. Tunón, M. Iwarsson och S. Manktelow. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Iwarsson, Mattias & Rolf Kjellström 2007. "Järpe" s. 237 i Människan och faunan: etnobiologi i Sverige vol. 3. Red. H. Tunón, M. Iwarsson och S. Manktelow. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Iwarsson, Mattias & Håkan Tunón 2007. "Ringduva, skogsduva" s. 239 i Människan och faunan: etnobiologi i Sverige vol. 3. Red. H. Tunón, M. Iwarsson och S. Manktelow. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Iwarsson, Mattias, Rolf Kjellström & Tora Wall 2007. "Ekorre" s. 246-247 i Människan och faunan: etnobiologi i Sverige vol. 3. Red. H. Tunón, M. Iwarsson och S. Manktelow. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Iwarsson, Mattias, Rolf Kjellström & Tora Wall 2007. "Rödräv" s. 248-249 i Människan och faunan: etnobiologi i Sverige vol. 3. Red. H. Tunón, M. Iwarsson och S. Manktelow. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Iwarsson, Mattias, Hans Jernelid & Rolf Kjellström 2007. "Grävling" s. 260-261 i Människan och faunan: etnobiologi i Sverige vol. 3. Red. H. Tunón, M. Iwarsson och S. Manktelow. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Iwarsson, Mattias 2007. "Snösparv" s. 288 i Människan och faunan: etnobiologi i Sverige vol. 3. Red. H. Tunón, M. Iwarsson och S. Manktelow. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Iwarsson, Mattias 2007. "Blåhake" s. 296 i Människan och faunan: etnobiologi i Sverige vol. 3. Red. H. Tunón, M. Iwarsson och S. Manktelow. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Iwarsson, Mattias mfl. 2007. "Korp" s. 319-321 i Människan och faunan: etnobiologi i Sverige vol. 3. Red. H. Tunón, M. Iwarsson och S. Manktelow. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Iwarsson, Mattias mfl. 2007. "Gädda" s. 343-345 i Människan och faunan: etnobiologi i Sverige vol. 3. Red. H. Tunón, M. Iwarsson och S. Manktelow. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Iwarsson, Mattias 2007. "Abborre" s. 346-347 i Människan och faunan: etnobiologi i Sverige vol. 3. Red. H. Tunón, M. Iwarsson och S. Manktelow. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Iwarsson, Mattias 2007. "Gös" s. 349 i Människan och faunan: etnobiologi i Sverige vol. 3. Red. H. Tunón, M. Iwarsson och S. Manktelow. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Iwarsson, Mattias 2007. "Idens badfiske" s. 357 i Människan och faunan: etnobiologi i Sverige vol. 3. Red. H. Tunón, M. Iwarsson och S. Manktelow. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Iwarsson, Mattias 2007. "Strömstare" s. 383 i Människan och faunan: etnobiologi i Sverige vol. 3. Red. H. Tunón, M. Iwarsson och S. Manktelow. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Iwarsson, Mattias 2007. "Änder" s. 391-393 i Människan och faunan: etnobiologi i Sverige vol. 3. Red. H. Tunón, M. Iwarsson och S. Manktelow. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Iwarsson, Mattias 2007. "Skäggdopping" s. 393 i Människan och faunan: etnobiologi i Sverige vol. 3. Red. H. Tunón, M. Iwarsson och S. Manktelow. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Iwarsson, Mattias 2007. "Skrakar" s. 394 i Människan och faunan: etnobiologi i Sverige vol. 3. Red. H. Tunón, M. Iwarsson och S. Manktelow. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Iwarsson, Mattias 2007. "Lommar" s. 395 i Människan och faunan: etnobiologi i Sverige vol. 3. Red. H. Tunón, M. Iwarsson och S. Manktelow. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Iwarsson, Mattias 2007. "Rördrom" s. 396 i Människan och faunan: etnobiologi i Sverige vol. 3. Red. H. Tunón, M. Iwarsson och S. Manktelow. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Iwarsson, Mattias 2007. "Svanar" s. 396-397 i Människan och faunan: etnobiologi i Sverige vol. 3. Red. H. Tunón, M. Iwarsson och S. Manktelow. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Iwarsson, Mattias 2007. "Tofsvipa" s. 399 i Människan och faunan: etnobiologi i Sverige vol. 3. Red. H. Tunón, M. Iwarsson och S. Manktelow. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Iwarsson, Mattias 2007. "Måsfåglar" s. 413 i Människan och faunan: etnobiologi i Sverige vol. 3. Red. H. Tunón, M. Iwarsson och S. Manktelow. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Iwarsson, Mattias 2007. "Alkor" s. 414 i Människan och faunan: etnobiologi i Sverige vol. 3. Red. H. Tunón, M. Iwarsson och S. Manktelow. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Iwarsson, Mattias 2007. "Strandskata" s. 414 i Människan och faunan: etnobiologi i Sverige vol. 3. Red. H. Tunón, M. Iwarsson och S. Manktelow. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Iwarsson, Mattias 2007. "Makrill" s. 447-448 i Människan och faunan: etnobiologi i Sverige vol. 3. Red. H. Tunón, M. Iwarsson och S. Manktelow. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Iwarsson, Mattias & Håkan Tunón 2007. "Simpor" s. 452 i Människan och faunan: etnobiologi i Sverige vol. 3. Red. H. Tunón, M. Iwarsson och S. Manktelow. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Iwarsson, Mattias 2007. "Svärta" s. 464 i Människan och faunan: etnobiologi i Sverige vol. 3. Red. H. Tunón, M. Iwarsson och S. Manktelow. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Manktelow, Stephen mfl. 2007. "Katt" s. 90 i Människan och faunan: etnobiologi i Sverige vol. 3. Red. H. Tunón, M. Iwarsson och S. Manktelow. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Manktelow, Stephen mfl. 2007. "Kanin" s. 124 i Människan och faunan: etnobiologi i Sverige vol. 3. Red. H. Tunón, M. Iwarsson och S. Manktelow. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Manktelow, Stephen 2007. "Mullvad" s. 174 i Människan och faunan: etnobiologi i Sverige vol. 3. Red. H. Tunón, M. Iwarsson och S. Manktelow. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Manktelow, Stephen 2007. "Ärlor" s. 182-183 i Människan och faunan: etnobiologi i Sverige vol. 3. Red. H. Tunón, M. Iwarsson och S. Manktelow. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Manktelow, Stephen 2007. "Iller och frett" s. 255 i Människan och faunan: etnobiologi i Sverige vol. 3. Red. H. Tunón, M. Iwarsson och S. Manktelow. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Manktelow, Stephen & Tora Wall. 2007. "Ugglor" s. 267-269 i Människan och faunan: etnobiologi i Sverige vol. 3. Red. H. Tunón, M. Iwarsson och S. Manktelow. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Manktelow, Stephen 2007. "Fiskgjuse" s. 382 i Människan och faunan: etnobiologi i Sverige vol. 3. Red. H. Tunón, M. Iwarsson och S. Manktelow. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Manktelow, Stephen 2007. "Trana" s. 398 i Människan och faunan: etnobiologi i Sverige vol. 3. Red. H. Tunón, M. Iwarsson och S. Manktelow. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Manktelow, Stephen 2007. "Storskarv" s. 431 i Människan och faunan: etnobiologi i Sverige vol. 3. Red. H. Tunón, M. Iwarsson och S. Manktelow. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Manktelow, Stephen 2007. "Näbbgädda" s. 448 i Människan och faunan: etnobiologi i Sverige vol. 3. Red. H. Tunón, M. Iwarsson och S. Manktelow. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Rosén, Bengt 2007. "Domedagsfisken i Visby" s. 437-438 i Människan och faunan: etnobiologi i Sverige vol. 3. Red. H. Tunón, M. Iwarsson och S. Manktelow. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Thorman, Staffan 2007. "Från nyttodjur till accessoar" s. 86-87 i Människan och faunan: etnobiologi i Sverige vol. 3. Red. H. Tunón, M. Iwarsson och S. Manktelow. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Tunón, Håkan & Kelvin Ekeland 2007. "Människan i djurriket" s. 13-21 i Människan och faunan: etnobiologi i Sverige vol. 3. Red. H. Tunón, M. Iwarsson och S. Manktelow. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Tunón, Håkan 2007. "Luskungen" s. 29 i Människan och faunan: etnobiologi i Sverige vol. 3. Red. H. Tunón, M. Iwarsson och S. Manktelow. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Tunón, Håkan 2007. "Drake" s. 41 i Människan och faunan: etnobiologi i Sverige vol. 3. Red. H. Tunón, M. Iwarsson och S. Manktelow. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Tunón, Håkan & Walborg Thorsell 2007. "Hygien och renslighet" s. 57-60 i Människan och faunan: etnobiologi i Sverige vol. 3. Red. H. Tunón, M. Iwarsson och S. Manktelow. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Tunón, Håkan mfl. 2007. "Loppor" s. 61-64 i Människan och faunan: etnobiologi i Sverige vol. 3. Red. H. Tunón, M. Iwarsson och S. Manktelow. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Tunón, Håkan 2007. "Djur som ansågs ge sjukdom" s. 65-67 i Människan och faunan: etnobiologi i Sverige vol. 3. Red. H. Tunón, M. Iwarsson och S. Manktelow. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Tunón, Håkan mfl. 2007. "Fästing" s. 68 i Människan och faunan: etnobiologi i Sverige vol. 3. Red. H. Tunón, M. Iwarsson och S. Manktelow. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Tunón, Håkan & Jan Jungerstam 2007. "Hussyrsa" s. 83 i Människan och faunan: etnobiologi i Sverige vol. 3. Red. H. Tunón, M. Iwarsson och S. Manktelow. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Tunón, Håkan mfl. 2007. "Hund" s. 88-89 i Människan och faunan: etnobiologi i Sverige vol. 3. Red. H. Tunón, M. Iwarsson och S. Manktelow. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Tunón, Håkan mfl. 2007. "Flugor" s. 93-94 i Människan och faunan: etnobiologi i Sverige vol. 3. Red. H. Tunón, M. Iwarsson och S. Manktelow. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Tunón, Håkan mfl. 2007. "Vägglus" s. 94-95 i Människan och faunan: etnobiologi i Sverige vol. 3. Red. H. Tunón, M. Iwarsson och S. Manktelow. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Tunón, Håkan mfl. 2007. "Myror" s. 96-97 i Människan och faunan: etnobiologi i Sverige vol. 3. Red. H. Tunón, M. Iwarsson och S. Manktelow. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Tunón, Håkan & Ritwa Herjulfsdotter 2007. "Ormen i folktro och medicin" s. 165-169 i Människan och faunan: etnobiologi i Sverige vol. 3. Red. H. Tunón, M. Iwarsson och S. Manktelow. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Tunón, Håkan 2007. "Gräshoppor och vårtbitare" s.176 i Människan och faunan: etnobiologi i Sverige vol. 3. Red. H. Tunón, M. Iwarsson och S. Manktelow. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Tunón, Håkan 2007. "Konflikter med djuren" s. 178-179 i Människan och faunan: etnobiologi i Sverige vol. 3. Red. H. Tunón, M. Iwarsson och S. Manktelow. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Tunón, Håkan 2007. "Vinbergssnäcka" s. 179 i Människan och faunan: etnobiologi i Sverige vol. 3. Red. H. Tunón, M. Iwarsson och S. Manktelow. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Tunón, Håkan 2007. "Skogssnigeln i folklig tradition" s. 180 i Människan och faunan: etnobiologi i Sverige vol. 3. Red. H. Tunón, M. Iwarsson och S. Manktelow. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Tunón, Håkan 2007. "Omtyckta djur" s. 181 i Människan och faunan: etnobiologi i Sverige vol. 3. Red. H. Tunón, M. Iwarsson och S. Manktelow. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Tunón, Håkan 2007. "Näktergal" s. 184 i Människan och faunan: etnobiologi i Sverige vol. 3. Red. H. Tunón, M. Iwarsson och S. Manktelow. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Tunón, Håkan 2007. "Vit stork" s. 185 i Människan och faunan: etnobiologi i Sverige vol. 3. Red. H. Tunón, M. Iwarsson och S. Manktelow. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Tunón, Håkan 2007. "Fjärilar" s. 188 i Människan och faunan: etnobiologi i Sverige vol. 3. Red. H. Tunón, M. Iwarsson och S. Manktelow. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Tunón, Håkan 2007. "Kornknarr" s. 190 i Människan och faunan: etnobiologi i Sverige vol. 3. Red. H. Tunón, M. Iwarsson och S. Manktelow. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Tunón, Håkan 2007. "Stare" s. 191 i Människan och faunan: etnobiologi i Sverige vol. 3. Red. H. Tunón, M. Iwarsson och S. Manktelow. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Tunón, Håkan 2007. "Hackspettar" s. 191 i Människan och faunan: etnobiologi i Sverige vol. 3. Red. H. Tunón, M. Iwarsson och S. Manktelow. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Tunón, Håkan 2007. "Nattskärra" s. 192 i Människan och faunan: etnobiologi i Sverige vol. 3. Red. H. Tunón, M. Iwarsson och S. Manktelow. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Tunón, Håkan 2007. "Kråka" s. 196 i Människan och faunan: etnobiologi i Sverige vol. 3. Red. H. Tunón, M. Iwarsson och S. Manktelow. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Tunón, Håkan 2007. "Kaja" s. 197 i Människan och faunan: etnobiologi i Sverige vol. 3. Red. H. Tunón, M. Iwarsson och S. Manktelow. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Tunón, Håkan 2007. "Skata" s. 198 i Människan och faunan: etnobiologi i Sverige vol. 3. Red. H. Tunón, M. Iwarsson och S. Manktelow. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Tunón, Håkan & Rolf Kjellström 2007. "Jakt och fångst" s.225-228 i Människan och faunan: etnobiologi i Sverige vol. 3. Red. H. Tunón, M. Iwarsson och S. Manktelow. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Tunón, Håkan 2007. "Jaktetik i lagen" s. 228 i Människan och faunan: etnobiologi i Sverige vol. 3. Red. H. Tunón, M. Iwarsson och S. Manktelow. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Tunón, Håkan & Rolf Kjellström 2007. "Rådjur" s. 232 i Människan och faunan: etnobiologi i Sverige vol. 3. Red. H. Tunón, M. Iwarsson och S. Manktelow. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Tunón, Håkan & Jonas Welander 2007. "Hjortar" s. 244 i Människan och faunan: etnobiologi i Sverige vol. 3. Red. H. Tunón, M. Iwarsson och S. Manktelow. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Tunón, Håkan & Rolf Kjellström 2007. "Hermelin" s. 254-255 i Människan och faunan: etnobiologi i Sverige vol. 3. Red. H. Tunón, M. Iwarsson och S. Manktelow. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Tunón, Håkan 2007. "Blåkråka" s. 266 i Människan och faunan: etnobiologi i Sverige vol. 3. Red. H. Tunón, M. Iwarsson och S. Manktelow. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Tunón, Håkan 2007. "Svart stork" s. 267 i Människan och faunan: etnobiologi i Sverige vol. 3. Red. H. Tunón, M. Iwarsson och S. Manktelow. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Tunón, Håkan 2007. "Nötskrika" s. 273 i Människan och faunan: etnobiologi i Sverige vol. 3. Red. H. Tunón, M. Iwarsson och S. Manktelow. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Tunón, Håkan 2007. "Kramsfågel" s. 274 i Människan och faunan: etnobiologi i Sverige vol. 3. Red. H. Tunón, M. Iwarsson och S. Manktelow. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Tunón, Håkan 2007. "Ödlor" s. 275 i Människan och faunan: etnobiologi i Sverige vol. 3. Red. H. Tunón, M. Iwarsson och S. Manktelow. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Tunón, Håkan & Rolf Kjellström 2007. "Renen i samisk folkmedicin" s.308 i Människan och faunan: etnobiologi i Sverige vol. 3. Red. H. Tunón, M. Iwarsson och S. Manktelow. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Tunón, Håkan 2007. "Kormsjuka hos ren" s. 309 i Människan och faunan: etnobiologi i Sverige vol. 3. Red. H. Tunón, M. Iwarsson och S. Manktelow. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Tunón, Håkan, Rolf Kjellström & Staffan Thorman 2007. "Varg" s. 311-314 i Människan och faunan: etnobiologi i Sverige vol. 3. Red. H. Tunón, M. Iwarsson och S. Manktelow. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Tunón, Håkan & Rolf Kjellström 2007. "Järv" s. 315-317 i Människan och faunan: etnobiologi i Sverige vol. 3. Red. H. Tunón, M. Iwarsson och S. Manktelow. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Tunón, Håkan & Tora Wall 2007. "Örnar" s. 321-323 i Människan och faunan: etnobiologi i Sverige vol. 3. Red. H. Tunón, M. Iwarsson och S. Manktelow. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Tunón, Håkan 2007. "Fjällämmel" s. 327 i Människan och faunan: etnobiologi i Sverige vol. 3. Red. H. Tunón, M. Iwarsson och S. Manktelow. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Tunón, Håkan 2007. "Ljungpipare" s. 328 i Människan och faunan: etnobiologi i Sverige vol. 3. Red. H. Tunón, M. Iwarsson och S. Manktelow. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Tunón, Håkan 2007. "Berguv" s. 328-329 i Människan och faunan: etnobiologi i Sverige vol. 3. Red. H. Tunón, M. Iwarsson och S. Manktelow. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Tunón, Håkan 2007. "Lavskrika" s. 329 i Människan och faunan: etnobiologi i Sverige vol. 3. Red. H. Tunón, M. Iwarsson och S. Manktelow. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Tunón, Håkan 2007. "Metmaskar och andra maskar" s. 347 i Människan och faunan: etnobiologi i Sverige vol. 3. Red. H. Tunón, M. Iwarsson och S. Manktelow. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Tunón, Håkan 2007. "Vattensalamander" s. 348 i Människan och faunan: etnobiologi i Sverige vol. 3. Red. H. Tunón, M. Iwarsson och S. Manktelow. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Tunón, Håkan 2007. "Grönling" s. 367 i Människan och faunan: etnobiologi i Sverige vol. 3. Red. H. Tunón, M. Iwarsson och S. Manktelow. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Tunón, Håkan & Hans Ackefors 2007. "Kräftor" s. 377-379 i Människan och faunan: etnobiologi i Sverige vol. 3. Red. H. Tunón, M. Iwarsson och S. Manktelow. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Tunón, Håkan & Ritwa Herjulfsdotter 2007. "Grodor och paddor" s. 402-404 i Människan och faunan: etnobiologi i Sverige vol. 3. Red. H. Tunón, M. Iwarsson och S. Manktelow. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Tunón, Håkan & Carl-Gustav Thornström 2007. "Kusten som boplats" s. 406-412 i Människan och faunan: etnobiologi i Sverige vol. 3. Red. H. Tunón, M. Iwarsson och S. Manktelow. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Tunón, Håkan 2007. "Sjöfågeljakten" s. 412 i Människan och faunan: etnobiologi i Sverige vol. 3. Red. H. Tunón, M. Iwarsson och S. Manktelow. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Tunón, Håkan 2007. "Lutfisk" s. 434 i Människan och faunan: etnobiologi i Sverige vol. 3. Red. H. Tunón, M. Iwarsson och S. Manktelow. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Tunón, Håkan 2007. "Skarpsill" s. 441 i Människan och faunan: etnobiologi i Sverige vol. 3. Red. H. Tunón, M. Iwarsson och S. Manktelow. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Tunón, Håkan 2007. "Marulk" s. 453 i Människan och faunan: etnobiologi i Sverige vol. 3. Red. H. Tunón, M. Iwarsson och S. Manktelow. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Tunón, Håkan 2007. "Fjärsing" s. 453 i Människan och faunan: etnobiologi i Sverige vol. 3. Red. H. Tunón, M. Iwarsson och S. Manktelow. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Tunón, Håkan 2007. "Fiskar i medicinen" s. 454-455 i Människan och faunan: etnobiologi i Sverige vol. 3. Red. H. Tunón, M. Iwarsson och S. Manktelow. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Tunón, Håkan 2007. "Alfågel" s. 463 i Människan och faunan: etnobiologi i Sverige vol. 3. Red. H. Tunón, M. Iwarsson och S. Manktelow. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Tunón, Håkan 2007. "Ejder" s. 463-464 i Människan och faunan: etnobiologi i Sverige vol. 3. Red. H. Tunón, M. Iwarsson och S. Manktelow. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Tunón, Håkan 2007. "Sjökalvar och solbadare" s. 468 i Människan och faunan: etnobiologi i Sverige vol. 3. Red. H. Tunón, M. Iwarsson och S. Manktelow. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Tunón, Håkan & Urban Emanuelsson 2007. "Framtidens djur" s. 469-476 i Människan och faunan: etnobiologi i Sverige vol. 3. Red. H. Tunón, M. Iwarsson och S. Manktelow. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.

2006

 • Iwarsson, Mattias 2006. 'Fäbod' -- en riktig höjdarrabarber! Hemträdgården 2006:3:54-56.
 • Iwarsson, Mattias 2006. Träd-ödaren - fruktad parasit på våra fruktträd. Hemträdgården 2006:5:16-17.

2005

 • Backéus, Ingvar 2005. "Landskapsblommorna", s. 394 i Människan och floran: etnobiologi i Sverige. Vol. 2. Red. H. Tunón, B. Pettersson & M. Iwarsson. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Björk, Lars & Tunón, Håkan 2005. "Framtidens växtanvändning", s. 471-482 i Människan och floran: etnobiologi i Sverige. Vol. 2. Red. H. Tunón, B. Pettersson & M. Iwarsson. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Dahlberg, Anders & Tunón, Håkan 2005. "Dagens matsvampar", s. 266-268 i Människan och floran: etnobiologi i Sverige. Vol. 2. Red. H. Tunón, B. Pettersson & M. Iwarsson. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Ekeland, Kelvin 2005. "Människan i växtriket", s. 1-22 i Människan och floran: etnobiologi i Sverige. Vol. 2. Red. H. Tunón, B. Pettersson & M. Iwarsson. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Ekeland, Kelvin 2005. "Årets gång och naturens kalender", s. 35-38 i Människan och floran: etnobiologi i Sverige. Vol. 2. Red. H. Tunón, B. Pettersson & M. Iwarsson. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Ekeland, Kelvin 2005. "Hästhov", s. 46 i Människan och floran: etnobiologi i Sverige. Vol. 2. Red. H. Tunón, B. Pettersson & M. Iwarsson. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Ekeland, Kelvin 2005. "Älskade sippor", s. 47-49 i Människan och floran: etnobiologi i Sverige. Vol. 2. Red. H. Tunón, B. Pettersson & M. Iwarsson. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Ekeland, Kelvin 2005. "Höskördens härolder", s. 53-57 i Människan och floran: etnobiologi i Sverige. Vol. 2. Red. H. Tunón, B. Pettersson & M. Iwarsson. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Ekeland, Kelvin 2005. "Mistel Viscum album ", s. 58 i Människan och floran: etnobiologi i Sverige. Vol. 2. Red. H. Tunón, B. Pettersson & M. Iwarsson. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Ekeland, Kelvin 2005. "Skogar och utmarker", s. 59-70 i Människan och floran: etnobiologi i Sverige. Vol. 2. Red. H. Tunón, B. Pettersson & M. Iwarsson. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Ekeland, Kelvin 2005. "John Bauers sagoskog", s. 71-74 i Människan och floran: etnobiologi i Sverige. Vol. 2. Red. H. Tunón, B. Pettersson & M. Iwarsson. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Ekeland, Kelvin 2005. "Träslag och virke", s. 78-79 i Människan och floran: etnobiologi i Sverige. Vol. 2. Red. H. Tunón, B. Pettersson & M. Iwarsson. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Ekeland, Kelvin 2005. "Lövvirkets användning", s. 80-81 i Människan och floran: etnobiologi i Sverige. Vol. 2. Red. H. Tunón, B. Pettersson & M. Iwarsson. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Ekeland, Kelvin 2005. "Gran Picea abies ", s. 82-83 i Människan och floran: etnobiologi i Sverige. Vol. 2. Red. H. Tunón, B. Pettersson & M. Iwarsson. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Ekeland, Kelvin 2005. "Tall Pinus sylvestris ", s. 84-85 i Människan och floran: etnobiologi i Sverige. Vol. 2. Red. H. Tunón, B. Pettersson & M. Iwarsson. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Ekeland, Kelvin 2005. "Skägglav, Manlav", s. 86 i Människan och floran: etnobiologi i Sverige. Vol. 2. Red. H. Tunón, B. Pettersson & M. Iwarsson. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Ekeland, Kelvin 2005. "Renlavar", s. 87 i Människan och floran: etnobiologi i Sverige. Vol. 2. Red. H. Tunón, B. Pettersson & M. Iwarsson. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Ekeland, Kelvin 2005. "Svedjebruk - en tidig eldkultur", s. 90-93 i Människan och floran: etnobiologi i Sverige. Vol. 2. Red. H. Tunón, B. Pettersson & M. Iwarsson. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Ekeland, Kelvin 2005. "Bok Fagus sylvatica ", s. 99 i Människan och floran: etnobiologi i Sverige. Vol. 2. Red. H. Tunón, B. Pettersson & M. Iwarsson. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Ekeland, Kelvin 2005. "Fäbodarnas blomsterspråk", s. 108-112 i Människan och floran: etnobiologi i Sverige. Vol. 2. Red. H. Tunón, B. Pettersson & M. Iwarsson. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Ekeland, Kelvin 2005. "Ljungheden - ett land i lågor", s. 121-124 i Människan och floran: etnobiologi i Sverige. Vol. 2. Red. H. Tunón, B. Pettersson & M. Iwarsson. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Ekeland, Kelvin 2005. "Alvar och ölandstok", s. 125-126 i Människan och floran: etnobiologi i Sverige. Vol. 2. Red. H. Tunón, B. Pettersson & M. Iwarsson. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Ekeland, Kelvin 2005. "Vass Phragmites australis ", s. 137 i Människan och floran: etnobiologi i Sverige. Vol. 2. Red. H. Tunón, B. Pettersson & M. Iwarsson. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Ekeland, Kelvin 2005. "Helgade träd och heliga lundar", s. 149-150 i Människan och floran: etnobiologi i Sverige. Vol. 2. Red. H. Tunón, B. Pettersson & M. Iwarsson. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Ekeland, Kelvin 2005. "Oxel Sorbus intermedia ", s. 161 i Människan och floran: etnobiologi i Sverige. Vol. 2. Red. H. Tunón, B. Pettersson & M. Iwarsson. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Ekeland, Kelvin 2005. "Rönn Sorbus aucuparia ", s. 161 i Människan och floran: etnobiologi i Sverige. Vol. 2. Red. H. Tunón, B. Pettersson & M. Iwarsson. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Ekeland, Kelvin 2005. "Hägg Prunus padus ", s. 162 i Människan och floran: etnobiologi i Sverige. Vol. 2. Red. H. Tunón, B. Pettersson & M. Iwarsson. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Ekeland, Kelvin 2005. "Alm Ulmus glabra ", s. 166 i Människan och floran: etnobiologi i Sverige. Vol. 2. Red. H. Tunón, B. Pettersson & M. Iwarsson. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Ekeland, Kelvin 2005. Lönn Acer platanoides ", s. 168 i Människan och floran: etnobiologi i Sverige. Vol. 2. Red. H. Tunón, B. Pettersson & M. Iwarsson. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Ekeland, Kelvin 2005. "Asp Populus tremula ", s. 173 i Människan och floran: etnobiologi i Sverige. Vol. 2. Red. H. Tunón, B. Pettersson & M. Iwarsson. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Ekeland, Kelvin 2005. "Klibbal, Alnus glutinosa, Gråal Alnus incana ", s. 174-175 i Människan och floran: etnobiologi i Sverige. Vol. 2. Red. H. Tunón, B. Pettersson & M. Iwarsson. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Ekeland, Kelvin 2005. "Brudbröd Filipendula vulgaris ", s. 192 i Människan och floran: etnobiologi i Sverige. Vol. 2. Red. H. Tunón, B. Pettersson & M. Iwarsson. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Ekeland, Kelvin 2005. "Bovete Fagopyrum esculentum ", s. 223 i Människan och floran: etnobiologi i Sverige. Vol. 2. Red. H. Tunón, B. Pettersson & M. Iwarsson. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Ekeland, Kelvin & Tunón, Håkan 2005. "Lummer Lycopodium ", s. 421-422 i Människan och floran: etnobiologi i Sverige. Vol. 2. Red. H. Tunón, B. Pettersson & M. Iwarsson. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Ekeland, Kelvin & Ågren, Katarina 2005. "Skohö", s. 127-128 i Människan och floran: etnobiologi i Sverige. Vol. 2. Red. H. Tunón, B. Pettersson & M. Iwarsson. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Emanuelsson, Urban 2005. "Ängar och hagar", s. 139-148 i Människan och floran: etnobiologi i Sverige. Vol. 2. Red. H. Tunón, B. Pettersson & M. Iwarsson. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Gustavsson, Lars-Åke 2005. "Rosor Rosa -arter", s. 379 i Människan och floran: etnobiologi i Sverige. Vol. 2. Red. H. Tunón, B. Pettersson & M. Iwarsson. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Iwarsson, Mattias 2005. "Potatis Solanum tuberosum ", sid. 209 i Människan och floran: etnobiologi i Sverige. Vol. 2. Red. H. Tunón, B. Pettersson & M. Iwarsson. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Iwarsson, Mattias 2005. "Flyghavre Avena fatua ", sid. 231 i Människan och floran: etnobiologi i Sverige. Vol. 2. Red. H. Tunón, B. Pettersson & M. Iwarsson. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Iwarsson, Mattias 2005. "Dårrepe Lolium temulentum ", sid. 238 i Människan och floran: etnobiologi i Sverige. Vol. 2. Red. H. Tunón, B. Pettersson & M. Iwarsson. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Iwarsson, Mattias 2005. "Äpple Malus -arter", s. 318-319 i Människan och floran: etnobiologi i Sverige. Vol. 2. Red. H. Tunón, B. Pettersson & M. Iwarsson. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Iwarsson, Mattias 2005. "Päron Pyrus communis ", s. 320-321 i Människan och floran: etnobiologi i Sverige. Vol. 2. Red. H. Tunón, B. Pettersson & M. Iwarsson. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Iwarsson, Mattias 2005. "Plommon Prunus domestica ", s. 322 i Människan och floran: etnobiologi i Sverige. Vol. 2. Red. H. Tunón, B. Pettersson & M. Iwarsson. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Iwarsson, Mattias & Tunón, Håkan 2005. "Smultron Jordgubbar Fragaria -arter", s. 262 i Människan och floran: etnobiologi i Sverige. Vol. 2. Red. H. Tunón, B. Pettersson & M. Iwarsson. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Jonsell, Lena & Tunón, Håkan 2005. "Mjöldryga Claviceps purpurea ", s. 210-211 i Människan och floran: etnobiologi i Sverige. Vol. 2. Red. H. Tunón, B. Pettersson & M. Iwarsson. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • af Klintberg, Bengt & Tunón, Håkan 2005. "Röksvamp Äggsvamp Lycoperdon - och Bovista -arter", s. 438-439 i Människan och floran: etnobiologi i Sverige. Vol. 2. Red. H. Tunón, B. Pettersson & M. Iwarsson. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • af Klintberg, Bengt & Tunón, Håkan 2005. "Fnöskticka Fomes fomentarius ", s. 443 i Människan och floran: etnobiologi i Sverige. Vol. 2. Red. H. Tunón, B. Pettersson & M. Iwarsson. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Pettersson, Börge 2005. "Tätört, finns de?", s. 116118. i Människan och floran: etnobiologi i Sverige. Vol. 2. Red. H. Tunón, B. Pettersson & M. Iwarsson. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Pettersson, Börge & Svanberg, Ingvar 2005. "Hassel Corylus avellana ", s. 158-161 i Människan och floran: etnobiologi i Sverige. Vol. 2. Red. H. Tunón, B. Pettersson & M. Iwarsson. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Pettersson, Börge & Svanberg, Ingvar 2005. "Där älvorna dansar", s. 362-363 i Människan och floran: etnobiologi i Sverige. Vol. 2. Red. H. Tunón, B. Pettersson & M. Iwarsson. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Pettersson, Börge & Svanberg, Ingvar 2005. "Varglav Lethraria vulpina ", s. 465-467 i Människan och floran: etnobiologi i Sverige. Vol. 2. Red. H. Tunón, B. Pettersson & M. Iwarsson. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Pettersson, Börge, Svanberg, Ingvar & Tunón, Håkan 2005. "Johannesört Hypericum ", s. 362-363 i Människan och floran: etnobiologi i Sverige. Vol. 2. Red. H. Tunón, B. Pettersson & M. Iwarsson. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Rosén, Bengt 2005. "Sälg Salix caprea ", s.44 i Människan och floran: etnobiologi i Sverige. Vol. 2. Red. H. Tunón, B. Pettersson & M. Iwarsson. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Rosén, Bengt 2005. "Glasbjörk Betula pubescens Vårtbjörk Betula pendula ", s.494-95 i Människan och floran: etnobiologi i Sverige. Vol. 2. Red. H. Tunón, B. Pettersson & M. Iwarsson. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Rosén, Bengt 2005. "Ask Fraxinus excelsior ", s.166 i Människan och floran: etnobiologi i Sverige. Vol. 2. Red. H. Tunón, B. Pettersson & M. Iwarsson. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Rosén, Bengt 2005. "Lind Tilia ", s.44 i Människan och floran: etnobiologi i Sverige. Vol. 2. Red. H. Tunón, B. Pettersson & M. Iwarsson. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Rosén, Bengt 2005. "Idegran Taxus baccata ", s.182 i Människan och floran: etnobiologi i Sverige. Vol. 2. Red. H. Tunón, B. Pettersson & M. Iwarsson. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Rosén, Bengt & Tunón, Håkan 2005. "Liljekonvalj Convallaria majalis ", s. 383 i Människan och floran: Etnobiologi i Sverige. Vol. 2. Red. H. Tunón, B. Pettersson & M. Iwarsson. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Strese, Else-Marie 2005. "Det inhägnade rummet", s. 301-302 i Människan och floran: etnobiologi i Sverige. Vol. 2. Red. H. Tunón, B. Pettersson & M. Iwarsson. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Strese, Else-Marie 2005. "Syren Syringa -arter", s. 303 i Människan och floran: etnobiologi i Sverige. Vol. 2. Red. H. Tunón, B. Pettersson & M. Iwarsson. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Strese, Else-Marie 2005. "Humle Humulus lupulus ", s. 313-315 i Människan och floran: etnobiologi i Sverige. Vol. 2. Red. H. Tunón, B. Pettersson & M. Iwarsson. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Strese, Else-Marie & Olausson, Inger 2005 "Pion Paeonia -arter", s. 312 i Människan och floran: etnobiologi i Sverige. Vol. 2. Red. H. Tunón, B. Pettersson & M. Iwarsson. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Strese, Else-Marie & Tunón, Håkan 2005. "Pors Myrica gale ", s. 285 i Människan och floran: etnobiologi i Sverige. Vol. 2. Red. H. Tunón, B. Pettersson & M. Iwarsson. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Svensson, Roger & Wigren-Svensson, Marita 2005. "Råglosta Bromus secalinus ", s. 230-231 i Människan och floran: etnobiologi i Sverige. Vol. 2. Red. H. Tunón, B. Pettersson & M. Iwarsson. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Svensson, Roger & Wigren-Svensson, Marita 2005. "Klätt Agrostemma githago ", s. 235 i Människan och floran: etnobiologi i Sverige. Vol. 2. Red. H. Tunón, B. Pettersson & M. Iwarsson. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Svensson, Roger & Wigren-Svensson, Marita 2005. "Blåklint Centaurea cyanus ", s. 239 i Människan och floran: etnobiologi i Sverige. Vol. 2. Red. H. Tunón, B. Pettersson & M. Iwarsson. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Svensson, Roger & Wigren-Svensson, Marita 2005. "Paddfot Asperugo procumbens ", s. 281 i Människan och floran: etnobiologi i Sverige. Vol. 2. Red. H. Tunón, B. Pettersson & M. Iwarsson. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Svensson, Roger & Wigren-Svensson, Marita 2005. "Hundtunga Cynoglossum officinale ", s. 237 i Människan och floran: etnobiologi i Sverige. Vol. 2. Red. H. Tunón, B. Pettersson & M. Iwarsson. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Svensson, Roger & Wigren-Svensson, Marita 2005. "Bosyska Ballota nigra ", s. 423 i Människan och floran: etnobiologi i Sverige. Vol. 2. Red. H. Tunón, B. Pettersson & M. Iwarsson. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Svensson, Roger & Wigren-Svensson, Marita 2005. "Hjärtstilla Leonurus cardiaca ", s. 427 i Människan och floran: etnobiologi i Sverige. Vol. 2. Red. H. Tunón, B. Pettersson & M. Iwarsson. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Svensson, Roger & Wigren-Svensson, Marita 2005. "Bolmört Hyoscyamus niger ", s. 455-457 i Människan och floran: etnobiologi i Sverige. Vol. 2. Red. H. Tunón, B. Pettersson & M. Iwarsson. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Svensson, Roger & Wigren-Svensson, Marita 2005. "Riddarsporre Consolida regalis ", s. 460 i Människan och floran: etnobiologi i Sverige. Vol. 2. Red. H. Tunón, B. Pettersson & M. Iwarsson. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Tunón, Håkan, Pettersson, Börge & Iwarsson, Mattias 2005. Människan och floran: etnobiologi i Sverige. Vol. 2. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Tunón, Håkan 2005. "Björnmossa Polytrichum commune ", s. 89 i Människan och floran: etnobiologi i Sverige. Vol. 2. Red. H. Tunón, B. Pettersson & M. Iwarsson. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Tunón, Håkan 2005. "Slån Prunus spinosa ", s. 185 i Människan och floran: etnobiologi i Sverige. Vol. 2. Red. H. Tunón, B. Pettersson & M. Iwarsson. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Tunón, Håkan 2005. "Nypon Rosa -arter", s. 261 i Människan och floran: etnobiologi i Sverige. Vol. 2. Red. H. Tunón, B. Pettersson & M. Iwarsson. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Tunón, Håkan 2005. "Brännässla Urtica dioica ", s. 269-270 i Människan och floran: etnobiologi i Sverige. Vol. 2. Red. H. Tunón, B. Pettersson & M. Iwarsson. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Tunón, Håkan 2005. "Ormrot Bistorta vivipara ", s. 278 i Människan och floran: etnobiologi i Sverige. Vol. 2. Red. H. Tunón, B. Pettersson & M. Iwarsson. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Tunón, Håkan 2005. "Kaffesurrogat", s. 279-280 i Människan och floran: etnobiologi i Sverige. Vol. 2. Red. H. Tunón, B. Pettersson & M. Iwarsson. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Tunón, Håkan 2005. "Cikoria Cichorium intybus ", s. 280 i Människan och floran: etnobiologi i Sverige. Vol. 2. Red. H. Tunón, B. Pettersson & M. Iwarsson. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Tunón, Håkan 2005. "Magmedicin och brödkryddor", s. 330-331 i Människan och floran: etnobiologi i Sverige. Vol. 2. Red. H. Tunón, B. Pettersson & M. Iwarsson. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Tunón, Håkan 2005. "Timjan Thymus vulgaris Backtimjan Thymus serpyllum ", s. 332 i Människan och floran: etnobiologi i Sverige. Vol. 2. Red. H. Tunón, B. Pettersson & M. Iwarsson. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Tunón, Håkan 2005. "Vitlök Allium sativum ", s. 333 i Människan och floran: etnobiologi i Sverige. Vol. 2. Red. H. Tunón, B. Pettersson & M. Iwarsson. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Tunón, Håkan 2005. "Lökar Allium -arter", s. 334 i Människan och floran: etnobiologi i Sverige. Vol. 2. Red. H. Tunón, B. Pettersson & M. Iwarsson. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Tunón, Håkan 2005. "Libbsticka Levisticum officinale ", s. 335 i Människan och floran: etnobiologi i Sverige. Vol. 2. Red. H. Tunón, B. Pettersson & M. Iwarsson. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Tunón, Håkan 2005. "Malört Artemisia absinthium Åbrodd Artemisia abrotanum ", s. 336-337 i Människan och floran: etnobiologi i Sverige. Vol. 2. Red. H. Tunón, B. Pettersson & M. Iwarsson. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Tunón, Håkan 2005. "Ålandsrot Inula helenium ", s. 338 i Människan och floran: etnobiologi i Sverige. Vol. 2. Red. H. Tunón, B. Pettersson & M. Iwarsson. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Tunón, Håkan 2005. "Häxkvastar Taphrina ", s. 360 i Människan och floran: etnobiologi i Sverige. Vol. 2. Red. H. Tunón, B. Pettersson & M. Iwarsson. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Tunón, Håkan 2005. "Vänderot Valeriana -arter", s. 364 i Människan och floran: etnobiologi i Sverige. Vol. 2. Red. H. Tunón, B. Pettersson & M. Iwarsson. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Tunón, Håkan 2005. "Fläder Sambucus nigra ", s. 365 i Människan och floran: etnobiologi i Sverige. Vol. 2. Red. H. Tunón, B. Pettersson & M. Iwarsson. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Tunón, Håkan 2005. "Odon Vaccinium uliginosum ", s. 267 i Människan och floran: etnobiologi i Sverige. Vol. 2. Red. H. Tunón, B. Pettersson & M. Iwarsson. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Tunón, Håkan 2005. "Afrodisiaka och erotik", s. 371-372 i Människan och floran: etnobiologi i Sverige. Vol. 2. Red. H. Tunón, B. Pettersson & M. Iwarsson. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Tunón, Håkan 2005. "Medicinalväxter", s. 395-406 i Människan och floran: etnobiologi i Sverige. Vol. 2. Red. H. Tunón, B. Pettersson & M. Iwarsson. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Tunón, Håkan. 2005. "Alruna och spikklubba", s. 407 i Människan och floran: etnobiologi i Sverige. Vol. 2. Red. H. Tunón, B. Pettersson & M. Iwarsson. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Tunón, Håkan 2005. "Etnofarmakologi", s. 408 i Människan och floran: etnobiologi i Sverige. Vol. 2. Red. H. Tunón, B. Pettersson & M. Iwarsson. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Tunón, Håkan 2005. "Röllika Achillea millefolium ", s. 409 i Människan och floran: etnobiologi i Sverige. Vol. 2. Red. H. Tunón, B. Pettersson & M. Iwarsson. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Tunón, Håkan 2005. "Kamomill Matricaria chamomilla ", s. 410 i Människan och floran: etnobiologi i Sverige. Vol. 2. Red. H. Tunón, B. Pettersson & M. Iwarsson. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Tunón, Håkan 2005. "Vattenklöver Menyanthes trifoliata ", s. 411-412 i Människan och floran: etnobiologi i Sverige. Vol. 2. Red. H. Tunón, B. Pettersson & M. Iwarsson. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Tunón, Håkan 2005. "Brakved Frangula alnus ", s. 417 i Människan och floran: etnobiologi i Sverige. Vol. 2. Red. H. Tunón, B. Pettersson & M. Iwarsson. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Tunón, Håkan 2005. "Träjon Dryopteris filix-mas Stensöta Polypodium vulgare ", s. 420-421 i Människan och floran: etnobiologi i Sverige. Vol. 2. Red. H. Tunón, B. Pettersson & M. Iwarsson. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Tunón, Håkan 2005. "Besksöta Solanum dulcamara ", s. 427-428 i Människan och floran: etnobiologi i Sverige. Vol. 2. Red. H. Tunón, B. Pettersson & M. Iwarsson. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Tunón, Håkan 2005. "Skvattram Rhododendron tomentosum ", s. 430 i Människan och floran: etnobiologi i Sverige. Vol. 2. Red. H. Tunón, B. Pettersson & M. Iwarsson. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Tunón, Håkan 2005. "Rigabalsam", s. 437 i Människan och floran: etnobiologi i Sverige. Vol. 2. Red. H. Tunón, B. Pettersson & M. Iwarsson. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Tunón, Håkan 2005. "Att bränna tunder", s. 441-442 i Människan och floran: etnobiologi i Sverige. Vol. 2. Red. H. Tunón, B. Pettersson & M. Iwarsson. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Tunón, Håkan 2005. "Läkemalva Althaea officinalis ", s. 444 i Människan och floran: etnobiologi i Sverige. Vol. 2. Red. H. Tunón, B. Pettersson & M. Iwarsson. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Tunón, Håkan 2005. "Islandslav Cetraria islandica ", s. 445 i Människan och floran: etnobiologi i Sverige. Vol. 2. Red. H. Tunón, B. Pettersson & M. Iwarsson. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Tunón, Håkan 2005. "Kungsljus Verbascum -arter", s. 446 i Människan och floran: etnobiologi i Sverige. Vol. 2. Red. H. Tunón, B. Pettersson & M. Iwarsson. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Tunón, Håkan 2005. "Lungrot Chenopodium bonus-henricus ", s. 449 i Människan och floran: etnobiologi i Sverige. Vol. 2. Red. H. Tunón, B. Pettersson & M. Iwarsson. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Tunón, Håkan 2005. "Bockrot Pimpinella saxifraga ", s. 449 i Människan och floran: etnobiologi i Sverige. Vol. 2. Red. H. Tunón, B. Pettersson & M. Iwarsson. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Tunón, Håkan 2005. "Ögonpyrola Moneses uniflora ", s. 450 i Människan och floran: etnobiologi i Sverige. Vol. 2. Red. H. Tunón, B. Pettersson & M. Iwarsson. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Tunón, Håkan 2005. "Giftiga växter", s. 453-455 i Människan och floran: etnobiologi i Sverige. Vol. 2. Red. H. Tunón, B. Pettersson & M. Iwarsson. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Tunón, Håkan 2005. "Stormhatt Aconitum -arter", s. 462-463 i Människan och floran: etnobiologi i Sverige. Vol. 2. Red. H. Tunón, B. Pettersson & M. Iwarsson. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Tunón, Håkan 2005. "Tibast Daphne mezereum ", s. 464-465 i Människan och floran: etnobiologi i Sverige. Vol. 2. Red. H. Tunón, B. Pettersson & M. Iwarsson. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Tunón, Håkan 2005. "Ältranunkel Ranunculus flammula ", s. 469 i Människan och floran: etnobiologi i Sverige. Vol. 2. Red. H. Tunón, B. Pettersson & M. Iwarsson. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.
 • Tunón, Håkan & Wånge, Cecilia 2005. "Brännvinskryddning", s. 282-284 i Människan och floran: etnobiologi i Sverige. Vol. 2. Red. H. Tunón, B. Pettersson & M. Iwarsson. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald.

2004

 • Iwarsson, Mattias 2004. Gubbäpplets historia. Pomologen 4:8-11.
 • Iwarsson, Mattias 2004. Res och sök upp - ett äppelträd. Hemträdgården 2004:5: 47-49.
 • Iwarsson, Mattias & Nordin, Ingvar 2004. Fingerask (Fraxinus excelcior f . digitata forma novum) en avvikande form från Gotland. Lustgården 84: 11-18.
 • Tunón, Håkan. 2004. Vad är Etnobiologi?, Invandrare & minoriteter 3, sid. 32-33.
 • Tunón, Håkan. 2004. En gränslös folkmedicin, Invandrare&minoriteter 5-6, sid. 41-44.
 • Tunón, Håkan. 2004. Traditionell kunskap i Sverige. Biodiverse 9:2, sid. 14.
 • Tunón, Håkan. 2004. Julens kryddor. Forskning och framsteg nr. 8, sid. 36-39.
 • Tunón, Håkan. 2004. Frukt och bär i medicinen. SLU Fakta: Trädgård, fritid. Nr. 98.
 • Tunón, Håkan. 2004. Medicinalväxter och läkeörter. Västergötlands fornminnesförenings tidskrift (under tryckning) .
 • Wallin, Anita & Iwarsson, Mattias 2004. Artonårig provodling av mikroförökad masurbjörk (Betula pendula var. carelica). Lustgården 84:31-36.
 • Wallin, Anita & Iwarsson, Mattias 2004. Mikroförökning av björkar (Betula). Lustgården 84: 37-50.

2003

 • Boberg, Line & Tunón, Håkan. 2003. Folklig kunskap inom naturvården. Biodiverse 8:3-4, sid. 6.
 • Tunón, Håkan. 2003. Kryddväxter i medicinen. SLU Fakta: Trädgård, fritid. Nr. 92.
 • Tunón, Håkan. 2003. Trädgårdens naturläkemedel. SLU Fakta: Trädgård, fritid. Nr. 90.
 • Tunón, Håkan. 2003. Traditionell kunskap och lokalsamhällen? Biodiverse 8:3-4, sid. 3.
 • Tunón, Håkan. 2003. Traditionell kunskap och internationell utveckling av artikel 8j. Biodiverse 8:3-4, sid. 4-5.

2002

 • Thorsell, Walborg & Tunón, Håkan 2002. Fästingar skyr åbrodd: En orienterande studie. Fauna och flora 97(2):8-11.

2001

 • Emanuelsson, Urban. 2001. "Rovdrift eller uthålligt bruk?", sid. 22-28 i Människan och naturen: etnobiologi i Sverige. Red. B. Pettersson, I. Svanberg & H. Tunón. Wahlström & Widstrand, Stockholm.
 • Emanuelsson, Urban. 2001. "At förwandla myror til äng", sid. 289-296 i Människan och naturen: etnobiologi i Sverige. Red. B. Pettersson, I. Svanberg & H. Tunón. Wahlström & Widstrand, Stockholm.
 • Emanuelsson, Urban.2001. "Lövtäkt och skottskogar" sid. 322-331 i Människan och naturen: etnobiologi i Sverige. Red. B. Pettersson, I. Svanberg & H. Tunón. Wahlström & Widstrand, Stockholm.
 • Pettersson, Börge. 2001. "Nötter, bär och svamp", sid. 147-154 i Människan och naturen: etnobiologi i Sverige. Red. B. Pettersson, I. Svanberg & H. Tunón. Wahlström & Widstrand, Stockholm.
 • Pettersson, Börge & Stark, Josef A. 2001. "Honung, vax och bikitt", sid. 343-349 i Människan och naturen: etnobiologi i Sverige. Red. B. Pettersson, I. Svanberg & H. Tunón. Wahlström & Widstrand, Stockholm.
 • Pettersson, Börge, Svanberg, Ingvar, Tunón, Håkan. 2001. Människan och naturen: etnobiologi i Sverige. Vol. 1. Wahlström & Widstrand; Centrum för biologisk mångfald. 2001.
 • Pettersson, Börge & Tunón, Håkan. 2001. "Etnobiologisk mångfald", sid. 474-480 i Människan och naturen: etnobiologi i Sverige. Red. B. Pettersson, I. Svanberg & H. Tunón. Wahlström & Widstrand, Stockholm.
 • Strese, Else-Marie. 2001. "Uråldrig bioteknik", sid. 214-220 i Människan och naturen: etnobiologi i Sverige. Red. B. Pettersson, I. Svanberg & H. Tunón. Wahlström & Widstrand, Stockholm.
 • Strese, Else-Marie. 2001. "Rovor och potatis", sid. 243-252 i Människan och naturen: etnobiologi i Sverige. Red. B. Pettersson, I. Svanberg & H. Tunón. Wahlström & Widstrand, Stockholm.
 • Svanberg, Ingvar & Tunón, Håkan. 2001. Bark, näver och sav, sid. 79-84 i Människan och naturen: etnobiologi i Sverige. Red. B. Pettersson, I. Svanberg & H. Tunón. Wahlström & Widstrand, Stockholm.
 • Thorsell, Walborg & Tunón, Håkan. 2001. Ohyra och parasiter, sid. 395-405 i Människan och naturen - etnobiologi i Sverige. Red. B. Pettersson, I. Svanberg & H. Tunón. Wahlström & Widstrand, Stockholm.
 • Tunón, Håkan. 2001. Djuren i medicinen, sid. 377-387 i Människan och naturen - etnobiologi i Sverige. Red. B. Pettersson, I. Svanberg & H. Tunón. Wahlström & Widstrand, Stockholm.
 • Tunón, Håkan. 2001. En modern folkmedicin?, sid. 436-442 i Människan och naturen - etnobiologi i Sverige. Red. B. Pettersson, I. Svanberg & H. Tunón. Wahlström & Widstrand, Stockholm.
 • Tunón, Håkan. 2001. Garlic as a tick repellent. Journal of American Medical Association 285:1, sid. 41-42.

2000

 • Svanberg, Ingvar & Tunón, Håkan: Local Knowledge of Animals and Plants - The Contribution of Ethnobiology, sid. 7-26 i Ecological knowledge in the North - Studies in ethnobiology, (2000). Red. I. Svanberg & H. Tunón. Studia ethnobiologica 9. Swedish Science Press, Uppsala.
 • Thorsell, Walborg & Tunón, Håkan: Vägglöss, loppor och annan ohyra - Bekämpningsmedel i Sverige förr och nu, Fauna och flora 95:1 (2000) sid. 9-25.
 • Tunón, Håkan & Thorsell, Walborg: Människans inälvsmaskar - botemedel i Sverige förr och nu. Fauna och flora 95:4 (2000) sid. 145-158.
 • Tunón, Håkan: Att bränna tunder, sid. 284-287 i Samisk etnobiologi - Människor, växter och djur i norr, (2000) Red. I. Svanberg & H. Tunón. Studia ethnobiologica 10. Nya Doxa, Stockholm.
 • Tunón, Håkan: Botemedel i samisk medicin, sid. 126-163 i Samisk etnobiologi - Människor, växter och djur i norr, (2000) Red. I. Svanberg & H. Tunón. Studia ethnobiologica 10. Nya Doxa, Stockholm.
 • Tunón, Håkan: Kormsjuka hos renen, sid. 189-191 i Samisk etnobiologi - Människor, växter och djur i norr, (2000) Red. I. Svanberg & H. Tunón. Studia ethnobiologica 10. Nya Doxa, Stockholm.
 • Tunón, Håkan: Myggor, knott och annan ohyra, sid. 234-237 i Samisk etnobiologi - Människor, växter och djur i norr, (2000) Red. I. Svanberg & H. Tunón. Studia ethnobiologica 10. Nya Doxa, Stockholm.
 • Tunón, Håkan. 2000. Stadsmänniskan och naturen. Samtid & museer 24:1, sid. 4,5.

1999

 • Strese, Else-Marie. 1999. Den manipulativa människan, Fataburen 1999 , s. 23-40.
 • Svanberg, Ingvar & Håkan Tunón. 1999. Etnobiologi, Fataburen 1999 , s. 55-73.
 • Svanberg, Ingvar. 1999. Badfiske efter id ( Leuciscus idus ): ett bidrag till nordisk etnobiologi, Svenska Landsmål och Svenskt Folkliv, 325.
 • Svanberg, Ingvar. 1999. Väderfiskar - folkliga barometrar i Norden, Svenska Linnésällskapets Årsskrift 1998-1999.
 • Svanberg, Ingvar. 1999. The brother of the snake and fish as kings, Frodskaparrit , 49/1999.
 • Thorman, Staffan. 1999. Hunden - en varelse i människans tjänst, Fauna och flora, 94:1, s. 29-36.
 • Thorman, Staffan. 1999. Hunden - människans bästa vän, Fataburen 1999 , s. 73-84.
 • Tunón, Håkan & Svanberg, Ingvar. 1999. Correspondence. Laxatives and the Ice Man, The Lancet 353, s. 925-926.
 • Tunón, Håkan. 1999. Phytotherapie in Schweden. Zeitschrift fur Phytotherapie 20:5, s. 268-277.

1998

 • Pettersson, Börge, Svanberg, Ingvar & Tunón, Håkan. 1998. Etnobiologi i Sverige, Fauna och flora 93:4, s. 145-148.
 • Pettersson, Börge, Svanberg, Ingvar & Tunón, Håkan. 1998. Johannesört - en etnobotanisk monografi, Fauna och Flora, 93:4, s. 201-206.
 • Pettersson, Börge, Svanberg, Ingvar & Tunón, Håkan. 1998. Människan och bävern. Biodiverse från Centrum för biologisk mångfald, 3:2, s. 12-13.
 • Rosén, Bengt. 1998. Domedagsfisken i Visby, Fauna och flora 93:4, s. 187-191.
 • Strese, Else-Marie. 1998. Vete - mat och makt, Fauna och flora 93:4, s. 159-164.
 • Svanberg, Ingvar. 1998. Knallgul saft på Fyris torg, Biodiverse från Centrum för biologisk mångfald, 3:2, s. 8-9.
 • Svanberg, Ingvar. 1998. Lövgrodor och slampiskare som väderleksprofeter, Fauna och Flora, 93:4, s. 175-178.
 • Svanberg, Ingvar. 1998. The Use of Lichens for Dyeing Candles: Ethnobotanical documentation of a local Swedish practice, Svenska Landsmål och Svenskt Folkliv , 324, s. 133-139
 • Thorsell, Walborg, Malander, Ingrid & Tunón, Håkan. 1998. Myggor i bur och natur, Fauna och flora 93:2, s. 63-72.
 • Tunón, Håkan. 1998. Etnobotanik i modern folkmedicin, Biodiverse, 3:2, s. 4-5.

Notiser och upprop

Notiser och upprop

Notiser och upprop kring det Etnobiologiska projeket från 1997-2005.

 • Tunón, Håkan. 2005. Naturvårdsverket stödjer bokprojektet. Biodiverse 10:3, sid. 5.
 • Tunón, Håkan. 2005. Andra bandet publicerat: "Människan och floran". Resurs (SLU), nr 3, sid. 19.
 • Tunón, Håkan. 2005. Pottaska och brännvinskryddor. Notiser från SLU 7, s. 2.
 • Tunón, Håkan. 2005. Traditionell kunskap och biologisk mångfald. Biodiverse 10:3, sid. 3.
 • Tunón, Håkan. 2005. Fram för småskaligt nyttjande. Biodiverse 10:3, sid. 7.
 • Tunón, Håkan. 2005. Alruna. Biodiverse 10:3, sid. 9.
 • Tunón, Håkan. 2004. Symposium: Nykomlingar i natur och kultur. Biodiverse 9:1, sid. 20.
 • Tunón, Håkan. 2004. Invandrad kunskap influerar och berikar svensk kultur! Biodiverse 9:3, sid. 20.
 • Tunón, Håkan. 2003. Vilda djur till fördärv och förtret. Biodiverse 8:1, sid. 20.
 • Tunón, Håkan. 2003. Djur som ställer till djävulskap. Biodiverse 8:3-4, sid. 14.
 • Tunón, Håkan. 2002. Människan och hennes djur. Biodiverse 7:3, sid. 7.
 • Tunón, Håkan. 2001. När du får oväntat besök. Notiser från SLU 3, s. 2.
 • Ekeland, Kelvin & Tunón, Håkan. 2000. Gröda - inte bara som föda. Lommen 26, s. 19.
 • Tunón, Håkan. 2000. Jordbrukets växter i människans tjänst. Biodiverse 5:1, s. 8.
 • Tunón, Håkan. 2000. Jordbrukets växter i människans tjänst. Biodiverse 5:3, s. 12.
 • Tunón, Håkan. 2000. Jordbrukets växter i människans tjänst. Fauna och flora 95:1, s. 17.
 • Tunón, Håkan. 2000. Växter och djur i samernas liv. Notiser från SLU 6, s. 2.
 • Tunón, Håkan. 1999. Samisk etnobiologi. Biodiverse 4(2), s. 14.
 • Tunón, Håkan. 1998. Samisk kunskap om naturen. Biodiverse 5(4), s. 20.
 • Tunón, Håkan. 1998. Patent på traditionell kunskap: Indien, USA 1,0. Biodiverse 3(3), s. 18.
 • Tunón, Håkan. 1998. Nordiskt symposium: Samernas relation till landskapet, växterna och djuren - Samisk etnobiologi. Fauna och flora 93(4), s. 206.
 • Pettersson, Börge & Tunón, Håkan. 1998. Projekt Svensk etnobiologi, Svensk Botanisk Tidskrift.
 • Pettersson, Börge & Tunón, Håkan. 1998. Naturlig skönhet . Biodiverse från Centrum för biologisk mångfald, 3:3, s. 20.
 • Tunón, Håkan, 1998. Dokumentering av etnobiologi, Biodiverse från Centrum för biologisk mångfald, 3:2, s. 4.
 • Linnés arbete fullbordas! 1997. Dokumentering av etnobiologin i Sverige. Broschyr & affisch.
 • Pettersson, Börge & Tunón, Håkan. 1997. Projekt Svensk etnobiologi, Biodiverse från Centrum för biologisk mångfald, 2:4, s. 15.

Kontaktinformation