Studia ethnobiologica (1998-2002)

Senast ändrad: 15 januari 2018

Projektet Människan, växterna och djuren: etnobiologi i Sverige gav under åren 1998-2002 ut 15 etnobiologiska böcker i CBM:s skriftserie Studia ethnobiologica.

Skrifserien gavs ut på en rad olika förlag och presenterade bland annat etnobiologiska forskningsresultat. Se hela publikationslitan för skriftserien Studia ethnobiologica och hur de kan beställas här.

 

Läs mer

Skrivet om Studia ethnobiologica i CBM:s tidskrift Biodiverse

 

Några exempel ur skriftserien:

Siskeburar och guldfiskskålar. Ur sällskapsdjurens kulturhistoria

 

Samisk etnobiologi: människor, växter och djur i norr

 

Människan och ohyran - bekämpningsmedel i Sverige förr och nu

 

Nötter. Etnobiologisk läsebok

 

Ecological Knowledge in the North: Studies in Ethnobiology

 

Havsråttor, kuttluckor och rabboxar: folklig kunskap om fiskar i Norden


Kontaktinformation