Lawn – gräsmattan som kulturellt och ekologiskt fenomen

Senast ändrad: 07 april 2020

Hur ska gräsmattor i Sverige planeras och skötas för att vara både funktionella, estetiskt tilltalande och ekologiskt hållbara? Pågick 2013-2016.

Centrum för biologisk mångfald medverkar i Lawn-projektet. Lawn är ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt som studerar gräsmattor ur olika perspektiv, både kulturella och ekologiska, för att förstå dess roll för hållbar stadsplanering. Lawn-projektet leds av Sveriges lantbruksuniverisitet (SLU) i Uppsala.

Finansiering

Forskningsrådet FORMAS tisdperioden 2013-2016