Naptek publikationer

Senast ändrad: 03 augusti 2023

Förteckning över böcker och rapporter från Napteks programverksamhet
2006 och framåt. Utgivna av eller med Napteks medverkan. (länk till PDF).

Många av skrifterna finns tillgängliga som nedladdningsbara pdf:er på sidan Böcker och skrifter (länk till sida på CBM:s webbplats).


Kontaktinformation

Håkan Tunon, Forskningsledare
Institutionen för stad och land, Avdelningen för statsvetenskap och naturresursförvaltning
hakan.tunon@slu.se, +4618-672591, +460703615010