Hoppa till huvudinnehåll

Naptek – Nationellt program för lokal och traditionell kunskap relaterad till bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald

Naptek inrättades av CBM 2006 på uppdrag av regeringen. Programmet har varit en del i Sveriges genomförande av artiklarna 8j och 10c i FN-konventionen om biologisk mångfald (CBD). Naptek skulle kartlägga och dokumentera, upprätthålla samt sprida lokal och traditionell kunskap. Naptek hade även särskilt fokus på traditionell och lokal kunskap knuten till den samiska kulturen. Programmet pågick under perioden 2006-2014.

På denna sida har vi samlat information om delprojekt och aktiviteter som skett inom Naptek. Här kan du även hitta länkar till andra senare projekt inom lokal och traditionell kunskap vid CBM.

Tidsperiod och finasiering

Det ursprungliga Naptek-programmet pågick mellan 2006-2011. Under 2012 pågick ett ettårigt uppdrag från regeringen. Under 2013 och 2014 finansierades Naptek av Naturvårdsverket utifrån skrivningar i myndighetens regleringsbrev.

Kontakt

För frågor om Naptek och artikel 8j i CBD kontakta Håkan Tunón, forskare vid CBM och tidigare projektledare för Naptek.

Publicerad: 07 november 2018 - Sidansvarig: cbm-webmaster@slu.se
Postadress

SLU Centrum för biologisk mångfald
Institutionen för stad och land
Sveriges lantbruksuniversitet
Box 7012
750 07 UPPSALA

Besöksadress

Almas allé 8

Godsmottagning

Ulls hus godsmottagning 
Ulls gränd 1, 756 51 Uppsala

Loading…