Hoppa till huvudinnehåll

Naptek

Nationellt program för lokal och traditionell kunskap relaterad till bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald. Ett forskningsprogram vid SLU Centrum för biologisk mångfald mellan 2006-2014.

Tidsperiod och finasiering

Det ursprungliga Naptek-programmet pågick mellan 2006-2011. Under 2012 pågick ett ettårigt uppdrag från regeringen. Under 2013 och 2014 finansierades Naptek av Naturvårdsverket utifrån skrivningar i myndighetens regleringsbrev.

Kontakt

För frågor om Naptek och artikel 8j i CBD kontakta Håkan Tunón, forskare vid CBM och tidigare projektledare för Naptek.

Etnobiologiprojektet

Läs mer om Bokverket Etnobiologi i Sverige vol. I-III.

Publikationer

Naptek har givit ut en stor mängd publikationer genom åren. Böcker, rapporter och utredningar producerade inom Naptek hittar du i CBM:s publikationslista.

Publicerad: 01 augusti 2023 - Sidansvarig: cbm-webmaster@slu.se
Postadress

SLU Centrum för biologisk mångfald
Institutionen för stad och land
Sveriges lantbruksuniversitet
Box 7012
750 07 UPPSALA

Besöksadress

Almas allé 8

Godsmottagning

Ulls hus godsmottagning 
Ulls gränd 1, 756 51 Uppsala

Ulls hus

 

 

Loading…