NILS ESS – Nationell miljöövervakning och utvärdering av ekosystemtjänster i fjäll och skog

Senast ändrad: 25 oktober 2017

Projektet NILS ESS som sammanställer och analyserar information från NILS (Nationell inventering av landskapet i Sverige) om ekosystemtjänster i norra Sveriges fjäll- och skogslandskap. Pågick 2013-2014.

NILS ESS renar

Centrum för biologisk mångfald medverkar i projektet NILS ESS. I projektet deltar ett flertal forskare från olika vetenskapliga discipliner och representanter från olika samhällssektorer. Resultatet ska kunna användas av beslutsfattare på olika nivåer. NILS ESS pågick under 2013 och 2014 och var en del av Naturvårdsverkets forskningssatsning "Värdet av ekosystemtjänster". Projektet leds av Institutionen för Ekologi vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU).


Kontaktinformation