Världsarv, byråkrater och urfolkskunskap

Senast ändrad: 15 januari 2018

Hur förhåller sig statstjänstemän till urfolk och deras kunskap i förvaltningen av mixade världsarv och andra naturskyddade områden? Det är en av frågorna som kommer i fokus i den här förstudien som stöds av Riksantikvarieämbetet.

Projektet är en förstudie som ska ligga till grund för ett större transdisciplinärt projekt med syfte att utveckla ökad teoretisk och empirisk kunskap om förutsättningarna för statliga tjänstemän att integrera urfolkskunskap i förvaltningen av skyddade områden. Syftet med förstudien är att förbereda ett större projekt där detta är den centrala frågan: Hur lär sig, förhandlar och genomför statstjänstemännen utmanande policyförändringar, till exempel integrering av urfolk och deras biokulturella kunskap i förvaltningen av världsarv och andra skyddade områden? I dialog med statstjänstemännen kommer förstudien utforma en större projektplan kring dessa frågor.


Kontaktinformation

Carina Green, forskare
Centrum för biologisk mångfald
E-post:  carina.green@slu.se,
Tel: 018-672737