Doktorandprojekt:”Produktion och konsumtion av ekologiskt odlat kulturspannmål”

Senast ändrad: 02 juni 2022
En person bär en sstor säck med spannmål, i ett fält med hög säd. Foto.
Det kan finas många utmaningar i ett doktorandprojekt, till exempel att bära tunga säckar med spannmål genom ett sädesfält som bjuder på motstånd. Tove Ortman från förra 2021 års fältsäsong.

Kopplat till forskningsprojektet ”Historiska spannmål i framtidens mat” är ett femårigt doktorandprojekt, där Tove Ortman undersöker olika aspekter av kulturspannmål.

”Produktion och konsumtion av ekologiskt odlat kulturspannmål” är ett tvärvetenskapligt doktorandprojekt som pågår 2019-2024.

Det består av tre delar:

  • Fältexperiment i Uppland med vårvete
  • Förösk ute på gårdar/ On farm-studie med olika varianter av råg (kulturspannmål)
  • Intervjustudie med lantbrukare med erfarenhet av att odla kulturspannmål.

Syfte och upplägg

Syftet med studien är att undersöka faktorer som på verkar kulturspannmålen i fråga om skörd, (kvalitet och kvantitet). Faktorerna som undersöks är dels skötsel och dels miljöfaktorer - det vill säga platsen: (genom fjordprover och väderdata), hur mycket och vilka sorter av ogräs som växer tillsammans med kulturspannmålen.

Under de tre första åren har fältförsöken pågått. Data har samlats in från fältförsök under tre år på forskningsstationen Lövsta i Uppsala, samt fältförsök och observationsrutor ute hos lantbrukare, i deras odlingar. Man har också genomfört intervju er med lantbrukare, med syfte att samla in deras erfarenheter av att odla kulturspannmål.

Det transdisciplinära/tvärvetenskapliga angreppsättet innebär att projektet använder både naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga metoder, och involverar experter i livsmedelsvetenskap, agronomer och samhällsvetare, och forskningen inbegriper även sensoriska analyser. Detta för att projektets resultat ska kunna bli så relevant för lantbrukare som möjligt.

Tove Ortman önskar att kunskapen kan bidra till ökad förståelse för kulturspannmål och dess egenskaper, men också till att det kan bli ett underlag till att fortsätta ta fram sorter som passar i ekologiskt lantbruk. Kulturspannmålen har många egenskaper som kan bidra till mer hållbara odlingssystem, i framtidens multifunktionella lantbruk där målet är att optimera för flera olika ekosystemtjänster.

En person i ett sädesfält med hög råg, bakom en flagga.
Att hitta sina försöksrutor i fullvuxen råg av en kultursort kan vara en utmaning, då flaggorna är betydligt kortare än de drygt två meter höga stråna. Det kunde också stundtals vara svårt att hitta ut ur ett sådant fält. Foto: Tove Ortman.
En person står i regnkläder på ett grönt fält med kort stubb, och slår ner en pinne med en stor klubba . Foto.
Arbetet har varit bitvis fysiskt krävande, som här när forskningsassistent Elisabeth Kumlander kämpar med att slå ner en jordprovsborr på en åker. Här skulle Tove och hennes assistenter ta sig ut till rätt fält med tung utrustning, bland betande djur och vildsvin. Foto: Tove Ortman.
Porträttbild. Foto.
Doktorand Tove Ortman.
En person i en korridor visar upp papperspåsar p åen rullvagn. Foto.
I arbetshallarna och växthusen på SLU har skördade kulturspannmål vägts och mätts. Foto: Elsa Lagerqvist

Fakta:

Doktorandprojektet pågår 2019-2024. 

Kopplat till forskningsprojektet Historiska spannmål i framtidens mat (länk tillbaka till projektsida)

Handledare: Göran Bergqvist (huvudhandledare),  Jan Bengtsson, Christine Watson, Emil Sandström (Biträdande handledare).

Övriga medarbetare (Bland andra): Klara-Li Yngve, Maria Bergkvist, Elisabeth Kumlander, Oskar Bergkvist, Anna Börjesson, Josefin Kyhlström Blomqvist, Gabriel Yngve, Torgny Lundgren, Agnes Sjöblom, Nils-Erik Nordh, Ewa Magnuski.

Finansiering: Formas.