TRIEKOL (TransportInfrastrukturEkologi)

Senast ändrad: 02 augusti 2023

TRIEKOL - road and rail ecology, är ett forskningsprogram med finasiering från Trafikverket om transportinfrastrukturens inverkan på biologisk mångfald och landskapsekologi.

 Målet med forskningsprogrammet är att ta fram metoder och kunskap som transportsektorn behöver för att bibehålla, och om möjligt förbättra, ekologiska funktioner och kvalitéer i landskapet.

Arbetet inom programmet har en direkt koppling till Trafikverkets pågående verksamhet och resultaten används för utveckling av nya riktlinjer, planering av nya investeringsprojekt, samt vid utveckling av drift och underhåll av befintliga vägar och järnvägar.

TRIEKOL har nu påbörjat sin tredje programperiod, vilken omfattar åren 2017-2022. Programmet är indelat i ett flertal delprojekt inom de två områdena Djur och Infrastrukturbiotoper. Se tidigare arbete för att ta del av resultaten från TRIEKOL I och II under perioden 2009-2015.

Här kan du läsa mer:

Fakta:

Finansiering: Trafikverket (2009-2011) (2012-2015) (2017-)


Kontaktinformation