Seminars in Historical Ecology: An Exciting Future for the Past

Senast ändrad: 18 maj 2018

De fyra seminarierna under våren 2018 öppnar för en diskussion över gränserna. De kommer alla ha den teoretiska utgångspunkten i boken Issues and concepts in historical ecology - The Past and Future of Landscapes and Regions,  (red: Crumley, Westin, Lennartsson) och använda historisk ekologi som en arena för att utforska transdisciplinärt arbete.

Seminarierna äger rum på SLU campus Ultuna, och hålls på engelska.

Tid:
13.00-14.30: seminarium 
14.30-15.00: kaffe
15.00-16: Fortsatt diskussion

Lokaler: Ulls hus, SLU Campus Uppsala (hitta hit). Rummen ”Skara” och ”Umeå” finns på plan 3, en trappa upp från huvudingången.

Program

21 februari (rum Skara):
Mats Widgren, (Professor emeritus i geography vid Stockholms universitet):
Landesque capital: a boundary concept?

Se det inspelade föredraget här.

21 mars (rum Umeå):
Jesper Larsson, docent vid avdelninge för agrarhistoria, Eva-Lotta Päiviö Sjaunja, PhD i agrarhistoria (båda SLU), Per Lagerås, docent, palaeoekolog (National Historical Museums, Lund):
The Historical Ecology of forests and mountains in times of expansion and regression

Se de inspelade föredragen här:

Per Lagerås

Jesper Larsson och Eva-Lotta Päiviö Sjaunja

10 april (rum Skara):
Anneli Ekblom, docent, John Ljungqvist, docent (båda vid Uppsala universitet):
The historical ecology of Old Uppsala and its value as a heritage place

Se de inspelade föredragen här:

Anneli Ekblom och John Ljungqvist

2 maj (rum Skara):
Ove Eriksson, professor i växtekologi (Stockholms universitet):
Human niche construction as a framework for historical ecology

Se det inspelade föredraget här.

 

 


Kontaktinformation

Anna Westin, Forskare
Institutionen för stad och land, Avdelningen för statsvetenskap och naturresursförvaltning
anna.westin@slu.se, +4618-672703, +460702952703