Dokumentation från MK21

Senast ändrad: 01 februari 2022

Här kan du se de inspelade föreläsningarna och diskussionerna från Mångfaldskonferensen 2021. De fyra föreläsningarna följdes av varsitt samtal med en diskutant som ställde frågor, kommenterade vad som sagts, och reflekterade utifrån sina perspektiv.

 

Föreläsningar och samtal från Mångfaldskonferensen 2021

Filmruta med en talare från konferensen. Foto.

Utrotningen

”Business as usual leder till enorma förluster (av djurarter) de närmaste decennierna, och ett fullbordat massutdöende på några hundra år. Och det är ett enormt kort tidsperspektiv i jordens globala historia. Och den återhämtning som skulle kunna komma efter det, den handlar om tiotals miljoner år. Det är inte säkert människan får vara en del av den.

Föreläsare: Torbjörn Ebenhard, föreståndare för SLU Centrum för biologisk mångfald. Samtalar med Ammie Berglund, föreståndare för Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik (Bioresurs) vid Uppsala universitet.

Se föreläsningen med Torbjörn Ebenhard här (länk till SLU Play).

 

Ulrika Palme föreläser. Bild från film.

Hur påverkar vår konsumtion den biologiska mångfalden – och hur vet vi det?

"Men livscykelperspektivet är viktigt. Att inte bara se ett paket kött och tänka: ”kött”. Utan tänka: aha, kossor som har betat, som fått mat och så transporter och jaha, har de haft växtskyddsmedel när de odlade kossans mat, alltså man måste få in alla de här bitarna. Detta är då formaliserat i det vi kallar livscykelanalys, som är en standardiserad metod till stor del, som handlar om att just titta på produktens hela potentiella miljöpåverkan utefter hela livscykeln, från vagga till grav."

Föreläsare: Ulrika Palme, universitetslektor vid Miljösystemanalys, Chalmers tekniska högskola. Samtalar med Åke Remén, arbetsledare vid Härjedalens kommun, som arbetar med projektet ”Ko på rot”.

Se föreläsningen med Ulrika Palme här (länk till SLU PLay).

 

Thomas Hahn föreläser. Bild från film.

Omställning för att nå hållbart nyttjande av biologisk mångfald

”När det gäller naturresurser som har större bäring på biologisk mångfald så är det tyvärr ännu sämre. Det är ingen som helst global decoupling, eller frikoppling, mellan BNP och naturresursanvändning. Tvärtom så väntar vi en fördubbling.”

Föreläsare: Thomas Hahn, docent i samhällsvetenskaplig miljöforskning/ekologisk ekonomi vid Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet. Samtalar med Peter Frykblom, chefsekonom vid Myndigheten för tillväxtanalys.

Se föreläsningen med Thomas Hanh här (länk till SLU PLay).

 

Katarina Saltzman föreläser. Bild från film.

Etnologiska perspektiv på upplevelser av biologisk mångfald

"I berättelserna så nämns mycket av det som vi här i den här församlingen skulle kalla biologisk mångfald, men få om ens någon, använder begreppet."

Föreläsare: Katarina Saltzman, docent i etnologi och universitetslektor i kulturvård vid Göteborgs universitet. Samtalar med Signe Johannessen, konstnär vid Art Lab Gnesta.

Se föreläsningen med Katarina Saltzman här (länk till SLU Play).


Kontaktinformation