Om Mångfaldskonferensen 2021

Senast ändrad: 16 november 2021

Du har säkert hört det redan: Den biologiska mångfalden minskar i världen, med allvarliga konsekvenser som följd. Det kommer att påverka oss alla och hela vårt samhälle. Det behövs också i Sverige en grundläggande förändringar på både individuell och samhällsnivå för att vända den negativa trenden.

Det finns dock fortfarande ett glapp mellan den vetenskapliga kunskapen om förlusten av biologisk mångfald och vad vi riskerar genom att låta den fortsätta, och de insatser som görs för att nå ett samhälle som leder till förändring. Att överbrygga det glappet kräver insatser från alla, och en god dialog mellan aktörer med olika perspektiv. På flera sätt är arbetet med biologisk mångfald en pedagogisk utmaning, som många som arbetar inom naturvård, miljö, planering, ekonomi etc, ställs inför dagligen.

Vi bjuder därför in till en heldag med föredrag och samtal kring biologisk mångfald och framtiden utifrån olika perspektiv.

När? 25 november 2021

Var? Campus Ultuna, Uppsala

För vem? Vi vänder oss till dig som på olika sätt arbetar med framtiden för biologisk mångfald och ett hållbart samhälle, och som känner att det i ditt arbete finns en pedagogisk utmaning att förklara vad biologisk mångfald är och varför det är viktigt – och vad man behöver göra för att hejda förlusten. Vi vänder oss även till dig som ännu inte är så insatt i de utmaningar (ekologiska och samhälleliga) som vi står inför.

Vad? Det blir föreläsningar som följs av ett initierat samtal om tillämpning och pedagogiska aspekter av den kunskap som finns på området. Föredrag, samtal och en aktiv diskussion, plus mingel efteråt bidrar till ett levande möte mellan olika perspektiv och mellan deltagare från olika håll.

Observera att konferensen sker fysiskt på plats och inte sänds digitalt. 

Vi ställer följande frågor som underlag för föredrag och dialog:

  • Hur ser egentligen förlusten av biologisk mångfald ut rent praktiskt, och vad riskerar vi för konsekvenser?
  • Hur påverkar vi biologisk mångfald i Sverige idag, med vårt sätt att leva?
  • Vilken roll spelar biologisk mångfald för konsumtion, produktion, kulturen och vår vardag?
  • Vilka samhällsförändringar skulle behövas för att hejda förlusten av biologisk mångfald?

Anmälan

Anmälan till konferensen är öppen. Gå till sidan om anmälan (länk till sida på denna webbplats). Sista anmälningsdag 19 november.

Hitta hit

Hitta till konferensen

Mångfaldskonferensen äger rum på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Campus Ultuna, 8 km söder om Uppsala centrum. Konferenslokalen är i Loftets hörsal (gatuadress: Duhrevägen 8) i den gamla ladugården på campus, där även Ulls restaurang finns. Hitta på SLU Campus Ultuna på SLU Uppsala

Färdas hit

Buss nr 4 går mellan Uppsala Centralstation (Resecentrum) och busshållplatsen Campus Ultuna. För busstidtabell och biljetter, se www.ul.se.

Loftet utifrån.jpg

En antologi om biologisk mångfald

Föreläsarna har skrivit varsitt kapitel i en ny antologi om biologisk mångfald som publiceras under 2021 – Biologisk mångfald, naturnyttor och ekosystemtjänster: Svenska perspektiv på livsviktiga framtidsfrågor. Vetenskapliga rådet för biologisk mångfald och ekosystemtjänster (under Naturvårdsverket) har tagit initiativ till antologin. Författarna i antologin är forskare med helt olika perspektiv på biologisk mångfald, från en rad olika discipliner. Föredragen på konferensen baseras på, men kommer inte helt följa, deras bidrag till antologin.

Fotot som illustrerar MK21 är taget av @willemarkkanen.


Kontaktinformation

Håkan Tunon, Forskningsledare
Institutionen för stad och land, Avdelningen för statsvetenskap och naturresursförvaltning
hakan.tunon@slu.se, +4618-672591, +460703615010