MK2009

Senast ändrad: 23 juni 2011

Mångfaldskonferensen 2009 SKYDDADE NATUROMRÅDEN Naturhistoriska riksmuseet 7-8 oktober

För hundra år sedan formades de första nationalparkerna i landet. Ett nytt sekel av naturvård tog sin början med områdesskydd som ett av de främsta instrumenten.

Vilken betydelse har skyddade områden idag? Varför och hur ska natur skyddas? Hur kan man utveckla arbetet med skyddade områden? Vilka möjligheter har kommunerna att jobba med skyddade områden, och hur hanteras de nya reglerna för strandskydd? Vilken funktion fyller dagens skyddade områden i ett framtida förändrat klimat? Och kan vi skapa ett starkt naturengagemang i samhället med naturpedagogik?

I höst samlar vi forskare och naturvårdspraktiker från hela landet för två dagar med föreläsningar, seminarier och vår traditionella exkursion där vi tittar på olika skyddade områden runt Stockholm och resonerar om deras funktion.

Mångfaldskonferensen är uppbyggd kring fyra teman:
  • Naturvård i skogen
  • Reservat i ett förändrat klimat
  • Engagemang för naturen
  • Kommunal naturvård

Du kan följa ett spår genom hela konferensen eller välja fritt bland de tolv seminarierna och fyra exkursionerna.

Välkommen till årets viktigaste konferens!

Mångfaldskonferensen 2009 arrangeras av Centrum för biologisk mångfald i samarbete med Naturhistoriska riksmuseetNaturvårdsverket och Skogsstyrelsen.


Kontaktinformation