Hjälp till att rapportera fladdermuskolonier

Senast ändrad: 04 augusti 2023

Har du fladdermöss i huset, och bor i Uppland eller i Södermanland? Rapportera till oss så har du chansen att bidra till ett forskningsprojekt, och samtidigt få veta lite mer om dina husdjur.

Dvärgfladdermus. Foto: Johnny de Jong

Dvärgfladdermus. Foto: Johnny de Jong.

På CBM forskar vi om fladdermöss, och nu behöver vi hjälp med att hitta kolonier. Du som märkt att du har en fladdermuskoloni i ditt hus kan rapportera in det till oss, och på så sätt hjälpa oss i vår forskning. Samtidigt kan du också få veta lite mer om fladdermössen.

Om du rapporterar fladdermöss till oss, så vill vi också gärna komma och hälsa på. Vi fångar några individer och undersöker vilken art det är. Om det är någon av de arter som vi vill studera vidare så återkommer vi gärna och fångar vid flera tillfällen. Eventuellt sätter vi radiosändare på fladdermössen för att studera deras flygvägar. Rapportera om du vet säkert att fladdermössen finns i huset, inte om du bara har sett dem flyga förbi huset. Du kan också rapportera om du känner till ett ihåligt träd där det finns en fladdermuskoloni.

Hur vet jag om jag har fladdermuskoloni i huset?

I Sverige bildas kolonier antingen i hus, eller i ihåliga träd. Olika arter föredrar olika platser i huset, ofta sitter de under tegelpannor, vid murstocken, under takbjälkar eller i väggen. Fladdermössen märks av genom att de kvittrar och piper inne i huset. Har man tur kan man se när de lämnar huset, kanske från en glipa i brädfodringen. Ofta fastnar en del spillning på väggen. Man kan också märka av dem genom högar med spillning, till exempel på vinden.

Vart vänder jag mig?

Rapportera dina kolonier till Johnny de Jong, johnny.de.jong@slu.se, telefon 070-227 19 14.

Varför vill vi veta var det finns fladdermöss?

Vi behöver mer information om vart det finns fladdermuskolonier, framför allt till två olika forskningsprojekt.

Läs mer om forskningsprojekten här:

Fladdermöss och infrastruktur: Verktyg för bedömning av påverkan på fladdermusfaunan av infrastrukturprojekt

Skogsbruk med hänsyn till habitatkvalitet för fladdermöss

 

Om fladdermöss

Det finns 19 olika arter i Sverige. Åtta av de 19 fladdermusarterna i Sverige finns på Artdatabankens rödlista. En fladdermuskoloni består av ett antal honor som samlas för att föda sina ungar. En koloni kan bestå av allt mellan 5 till 1000 individer. Ibland (vissa arter) finns det också hanar i kolonin, men för det mesta är det bara honor, och de flesta är släkt med varandra. Honorna samlas till kolonier i maj-juni, ungarna föds runt midsommar, och kolonin splittras upp igen i början på augusti.

Hör av dig till oss om du är nyfiken på fladdermöss och vill veta mer. Om du däremot tycker att fladdermössen är en sanitär olägenhet och så snabbt som möjligt vill bli av med dem så är det länsstyrelsen du ska kontakta. Alla fladdermöss och deras kolonier är skyddade enligt Artskyddsförordningen, och det är inte tillåtet att fånga djur utan tillstånd. Om man vill bli av med en koloni måste man via länsstyrelsen söka dispens från artskyddsförordningen.

Här kan du läsa mer om fladdermöss på Naturvårdsverkets webbsida.


Kontaktinformation