Dokumentation och tidigare kursmaterial

Senast ändrad: 18 april 2024
Hagmark i vårtid med hamlat träd i förgrunden. Foto.

Här finns dokumentation och tidigare kursmaterial från de kurserna "Skötsel av kulturpräglad natur" som varit sedan 2017 fram till och med 2019.


Kontaktinformation