Den öppna skogen: kön, genus och jämställdhet i skogssektorn

Senast ändrad: 22 augusti 2017
den_oppna_skogen_1a.jpg

Detta är en forskningsantologi om att hitta nya vägar till en mer öppen och jämställd skogssektor. Det är i diskussionen om vem som får plats, efterfrågas och behövs, samt motiven och villkoren för detta, som förståelsen och processen kan starta. Genom att visa på jämställdhetsbegreppets formbarhet, utmaningar och möjligheter sätter bokens olika texter det praktiska jämställdhetsarbetet i ett nytt ljus och uppmuntrar till nyfikenhet på genusvetenskaplig forskning, dess processer, metoder, resultat och tillämpningar.

Innhåll

1. Inledning

2. (O)gillar kvinnor skogsbruk?

3. Bra för affärerna? - Motiv för ökad jämställdhet i den svenska gruv- och skogsnäringen

4. Att styra förändringens språk - mening, politik och jämställdhet i den svenska skogsnäringen

5. Inkvoterade kvinnor och för-fördelade män? - om skogsbrukets pågående jämställdhetssatsningar

6. Fler kvinnor i det svenska skogs-bruket! - men var får de plats?

7. Skogsrikets värderingar - en fråga om politiska prioriteringar

8. Skogsmässors visuella uttryck

9. Skogsägaridentitet under förhandling i skogliga nätverk för kvinnor

10.  Osynliga entreprenörer i skogen? - förutsättningar för kvinnors företagande inom den skogliga sektorn

 11.  Relaskoperingsprojektet - att inventera skogliga utbildningar

12.  Designteams för innovativa jäm-ställdhetsinsatser i skogsnäringen

13.  Att öppna skogen – tre förslag för framtiden

Medverkande

Andersson, Elias (Umeå Universitet & Sveriges lantbruksuniversitet)

Andersson, Lisa ( Luleå tekniska universitet.)

Appelstrand, Marie (Lunds universitet)

Dolling, Ann (Sveriges lantbruksuniversitet)

Holmgren, Sara (Sveriges lantbruksuniversitet)

Häggqvist, Patrik (Luleå tekniska universitet)

Johansson, Kristina (Luleå tekniska universitet)

Johansson, Maria (Luleå tekniska universitet) 

Laszlo Ambjörnsson, Emmeline (Stockholms universitet)

Lidestav, Gun (Sveriges lantbruksuniversitet) 

Lindberg, Malin (Luleå tekniska universitet) 

Wikman, Kim (Umeå universitet)

Österlind, Helena (Klabböle konsult) 

Boken digitalt

Boken finns tillgänglig på Epsilon.

Boken tryckt

Boken kostar 40kr och finns att köpa SLU Umeås service center.

Det går även att beställa boken på elias.andersson@slu.se

Fem böcker är minsta antalet för att få beställningen fakturerad.

Sidansvarig: elias.andersson@slu.se