Årsrapporter från stationernas klimatmätningar

Senast ändrad: 09 april 2021

Klicka på länkarna nedan för att ladda ner rapporterna för respektive år i PDF-format.


Kontaktinformation

Ola Langvall, Försöksledare
SLU, Enheten för skoglig fältforskning
ola.langvall@slu.se, 0472-263180, SLU-ankn. 4716