Årsrapporter från stationernas klimatmätningar

Senast ändrad: 18 oktober 2022

Klicka på länkarna nedan för att ladda ner rapporterna för respektive år i PDF-format.


Kontaktinformation

Ola Langvall, Försöksledare
SLU, Enheten för skoglig fältforskning
ola.langvall@slu.se, 070-600 52 26, SLU-ankn. 4716