Om oss

Senast ändrad: 30 maj 2016

Kontakt

Parkchef

Ulf Johansson ankn. 4704, mobil 070-568 19 44

Hela personalen

Adress

SLU, Enheten för skoglig fältforskning
Tönnersjöhedens försökspark
Åbacken
310 38 Simlångsdalen

Tel. 035-70130


Kontaktinformation

Ulf Johansson Försöksledare/Parkchef
Enheten för skoglig fältforskning, Tönnersjöhedens försökspark, SLU
ulf.johansson@slu.se, 035-700 17, 070-568 19 44          

Sidansvarig: ola.langvall@slu.se