Jädraås försökspark

Senast ändrad: 31 maj 2016

Jädraås försökspark drivs och administreras ifrån Mora-kontoret och Siljansfors fältstation.


Kontaktinformation

Christer Karlsson Försöksledare/Parkchef Enheten för skoglig fältforskning, Siljansfors försökspark, SLU christer.karlsson@slu.se 0250-134 84, SLU-ankn. 4725, 070-304 57 84 

Sidansvarig: christer.karlsson@slu.se