Jädraås försökspark

Senast ändrad: 09 oktober 2019

Jädraås försökspark drivs och administreras ifrån Mora-kontoret och Siljansfors fältstation.


Kontaktinformation

Ola Langvall, Försöksledare
SLU, Enheten för skoglig fältforskning
ola.langvall@slu.se, 070-600 52 26, SLU-ankn. 4716