Prognos för trädens skottskjutning

Senast ändrad: 29 april 2023
Granens skottskjutning

Enhetens mätningar av skoglig fenologi har gett underlag för att göra prognoser för tidpunkten för när skottskjutningen startar och avslutas för tall och gran, liksom björkarnas lövsprickning startar och avslutas, i våra försöksparker.

Klicka HÄR för att komma till skottskjutningsprognosens hemsida.


Kontaktinformation

Ola Langvall, Försöksledare
SLU, Enheten för skoglig fältforskning
ola.langvall@slu.se, 070-600 52 26, SLU-ankn. 4716