Referensmätningar av klimat och ozon

Senast ändrad: 06 april 2021

Vår personal utför långsiktiga mätningar av klimat, marktillstånd, ozon, vattenomsättning samt nederbörds- och avrinningskemi. Syftet med dessa kontinuerliga mätningar är att förse skogliga projekt vid våra försöksytor med bakgrundsdata om tillstånd i luft, mark och vatten.

Klimatmätningar

Referensmätningarna sker huvudsakligen vid tre mätplatser på Svartberget och vid en mätplats på Kulbäcksliden. Data finns tillgängligt från år 1980 och framåt på Svartberget och från 1990 på Kulbäcksliden.

Mätdata bearbetas automatiskt till tiominuters- och dygnsvärden. Sammanställningar från utvalda mätserier publiceras i årsrapporten Referensmätning av klimat vid skogliga försöksparkerna.

Ozon

På Svartberget utför vi sedan 1991 dagliga mätningar av ozonet i stratosfären. Mätningen görs både manuellt med en Dobson-spektrofotometer och automatiskt med en Brewer-spektrofotometer. Data presenteras på SMHIs hemsida.

Svenska miljöinstitutet, IVL, mäter dagligen marknära ozon i troposfären sedan 1985, för att kunna informera allmänheten vid höga halter. Ozonstationerna finns utplacerade på nio ställen i Sverige varav Vindeln är ett. Diagram över ozonhalter finns på IVLs hemsida.

Vad kan vi erbjuda dig?

  • Vi erbjuder bra basdata när du lägger ut ett fältförsök hos oss.

Fakta:

Vindelntrakten har ett kalltempererat fuktigt klimat, karaktäriserat av långa vintrar med varaktigt snötäcke från mitten av november till slutet av april. Trots det nordliga läget är sommarperioden relativt varm med långa dagar och korta nätter. Vegetationsperioden startar i början av maj och slutar i månadsskiftet september-oktober. Årsnederbörden är 614 mm varav ungefär hälften faller under vegetationsperioden. Årsmedeltemperaturen + 1.8 °C men årsvariationen är stor, januari månad har – 9.5 °C medan juli månad har 14.7 °C.

Nederbörd är en av de viktigaste meteorologiska parametrarna.Vi samlar upp nederbörden i ett vattentätt kärl och mäter sedan hur mycket vätska som samlats där. Mätförluster orsakade av vinden är den största felkällan.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Pernilla Löfvenius, Försökstekniker
Enheten för skoglig fältforskning, SLU
pernilla.lofvenius@slu.se, 070-6317433