Kontakt

Senast ändrad: 14 mars 2020

Parkchef

(Foto: Stefan Rämgård)

Ola Langvall
SLU-ankn. 4716, mobil 070-600 52 26

 

Hela personalen

Adresser

Postadress

SLU, Enheten för skoglig fältforskning
Siljansfors försökspark
Box 74 792 22 Mora

Besöksadresser

Mora-kontoret

Kyrkogatan 19, 1 tr, 792 30 Mora

Siljansfors fältstation

Banvaktstugan, Siljansfors


Kontaktinformation

Ola Langvall, Försöksledare
SLU, Enheten för skoglig fältforskning
ola.langvall@slu.se, 0472-263180, SLU-ankn. 4716