Mora-kontoret

Senast ändrad: 06 april 2022

Vårt kontor ligger på Kyrkogatan 19, en trappa upp.

Kyrkogatan är en gågata och Moras huvudhandelsgata mitt i centrum. Korttidsparkering (<2 tim) finns bakom båda sidor av gågatan, bakom Ica och bakom Lidl. Långtidsparkering (24 tim) som dessutom är gratis, finns nere vid strandområdet 5 min gångväg från kontoret. Kontoret delar samma ingång som Socialkontoret.


Kontaktinformation

Ola Langvall, Försöksledare
SLU, Enheten för skoglig fältforskning
ola.langvall@slu.se, 070-600 52 26, SLU-ankn. 4716