Fortlöpande miljöanalys/klimat

Senast ändrad: 15 april 2021

Klimatmätning

Klimatmätningar har tagits vid försöksparken sedan starten 1922. Det ger forskare en gedigen klimatinformation i forma av långa mätserier som kan inkluderas som en faktor i tillväxtforskningen som pågår i försöksparken. Dessa historiska serier alltmer värdefulla i arbetet med de högt aktuella klimatfrågorna. Idag görs mätningarna automatiskt av en uppkopplad referensstation som en del av enhetens nätverk över flera försöksparker. Kontinuerlig mätning görs på lufttemperatur på två höjder, marktemperatur på två djup, nederbörd, luftfuktighet och globalstrålning.

Senaste veckans väder vid fältstationen i Siljansfors och på Ivantjärnsheden i Jädraås kan följas grafiskt.

Fenologi

Erfarna personal gör veckovisa fenologiska observationer och mätningar. Som en del av ett större nätverk försöker man dokumentera och rapportera naturens säsongsutveckling under hela vegetationssäsongen.

Fenologiska kameror dokumenterar årstidsväxlingarna automatiskt, både i Siljansfors och Jädraås.

Vattenmätning

Fem av försöksparkens tretton permanenta grundvattenrör mäts två gånger i månaden året om. Resultaten rapporteras till Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, och blir länets enda representant i deras nationella grundvattenprognoser.

Försöksparken har ett avgränsat avrinningsområde, Gusseltjärn, på ca 90 ha. All avrinning leds genom en dammkonstruktion där flödet mäts kontinuerligt.

 


Kontaktinformation

Ola Langvall, Försöksledare
SLU, Enheten för skoglig fältforskning
ola.langvall@slu.se, 070-600 52 26, SLU-ankn. 4716