21
sep

 –

22
sep
Siljansfors, Mora

Siljansforsdagarna

Under Siljansforsdagarna träffas StoraEnso/SLU-samverkansprogrammet, Skogsfakultetens prefekter, Enhetens vetenskapliga råd samt personalen på Enheten för skoglig fältforskning för att samverka och exkurera kring skoglig fältforskning i allmänhet och för att uppmärksamma att Siljansfors försökspark, och därmed SLU:s organisation för skoglig fältforskning, fyller 100 år.

För att vi ska veta vilka som kommer att delta på Siljansforsdagarna och vilka behov av transporter, boende och matpreferenser du har, ber vi dig fylla i följande formulär:

Siljansforsdagarna, anmälan

Resa till/från Siljansfors
Boende
Måltider
Matpreferenser
De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera din anmälan eller ditt besök. Klicka i rutan för att bekräfta detta. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter. / The information you register here will be processed by SLU to administer your registration or your visit. Click in the box to confirm this. Read more about processing personal data at www.slu.se/en/about-slu/contact-slu/personal-data
Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Fakta

Tid: 2022-09-21 13:00 - 2022-09-22 15:00
Ort: Mora
Lokal: Siljansfors
Arrangör: SLU, Siljansfors försökspark
Sista anmälningsdag: 1 september 2022

Program

Datum/tid

StoraEnso/SLU-samarbetet

S-faks prefekter

Vetenskapliga rådet för ESF

ESF:s personal

Onsdag 21 september

5.00-13.00 Bussresa Vindeln via Umeå till Siljansfors

13.00-14.00

Lunch

14.00-16.00

StoraEnso/SLU collaboration meeting in “Milan”

Guidning på Siljansfors skogsmuseum

16.00-18.00

Exkursion/fältövning ESF

19.00-

Mingel + Jubileumsmiddag i Mora

Torsdag 22 september

8.00-12.00

Jubileumsexkursion + framtidsdiskussion (start i Mora)

12.00-13.00

Lunch

13.00-15.00

Hemresa/Nyhammar

Prefekt-Vet. Råds-möte i Milan eller ute? – institutionssamarbeten

Personalaktivitet

15.00-

Hemresa


Kontaktinformation

Ola Langvall, Försöksledare
SLU, Enheten för skoglig fältforskning
ola.langvall@slu.se, 0472-263180, SLU-ankn. 4716