21 sep
22 sep

Siljansfors, Mora

Siljansforsdagarna

Under Siljansforsdagarna träffas StoraEnso/SLU-samverkansprogrammet, Skogsfakultetens prefekter, Enhetens vetenskapliga råd samt personalen på Enheten för skoglig fältforskning för att samverka och exkurera kring skoglig fältforskning i allmänhet och för att uppmärksamma att Siljansfors försökspark, och därmed SLU:s organisation för skoglig fältforskning, fyller 100 år.

Anmälningstiden har gått ut. För mer information, kontakta direkt enligt kontaktuppgifterna nedan.

Fakta

Tid: 2022-09-21 13:00 - 2022-09-22 15:00
Ort: Mora
Lokal: Siljansfors
Arrangör: SLU, Siljansfors försökspark
Sista anmälningsdag: 1 september 2022

Program

Datum/tid

StoraEnso/SLU-samarbetet

S-faks prefekter

Vetenskapliga rådet för ESF

ESF:s personal

Onsdag 21 september

5.00-13.00 Bussresa Vindeln via Umeå till Siljansfors

13.00-14.00

Lunch

14.00-16.00

StoraEnso/SLU collaboration meeting in “Milan”

Guidning på Siljansfors skogsmuseum

16.00-18.00

Exkursion/fältövning ESF

19.00-

Mingel + Jubileumsmiddag i Mora

Torsdag 22 september

8.00-12.00

Jubileumsexkursion + framtidsdiskussion (start i Mora)

12.00-13.00

Lunch

13.00-15.00

Hemresa/Nyhammar

Prefekt-Vet. Råds-möte i Milan eller ute? – institutionssamarbeten

Personalaktivitet

15.00-

Hemresa


Kontaktinformation

Ola Langvall, Försöksledare
SLU, Enheten för skoglig fältforskning
ola.langvall@slu.se, 070-600 52 26, SLU-ankn. 4716