Information

Senast ändrad: 04 mars 2024

Kunskapsspridning är en centraluppgift för universitetet och därmed försöksparken. Vi koncentrerar våra insatser mot tre grupper; skogliga utbildningar, skogsbruket och allmänheten.

Maj 2010. Anläggning av ett nytt demonstrationsförsök inom snytbaggeforskningen. Försöket skall vara en exkursionspunkt för såväl studenter som skogsnäringen och kommer att pedagogiskt visa vad olika markberedningstyper och olika kemiska och mekaniska skydd kan ha för betydelse i plantornas överlevnad mot snytbaggen.

Exkursioner och fältundervisning

Skogliga utbildningar inom SLU som Jägmästarprogrammet och Skogsmästarskolan, samt flera externa naturbruksgymnasier är alla frekventa besökare till Siljansfors. Andra institutioner inom vilt spridda ämnen nyttjar också de praktiska och pedagogiska möjligheter som finns i försöksparken. Besök kan inkludera fältkurser, exkursioner och demonstrationsförsök.

Aktiva inom skogsbruket, såväl bolagen som privata, är ofta målgruppen för exkursioner. Det är viktigt att de senaste rönen nå ut till de som kan förverkliga dem. Kursverksamhet, fortbildning och konferenser förläggs ofta till konferensalen Milan med den omringande försökssparken som övningsfält. Arrangörer är skogsbolag, föreningar, myndigheter och forskningsprogram. Siljansfors försökspark är huvudarrangör, delarrangör eller ibland enbart värd. Exkursioner arrangeras såväl innanför som utanför försöksparken.

Skogsstigar

Allmänheten uppmuntras spendera tid ute i naturen och att ta del av allt det som skogen ha att erbjuda. Försöksparken håller med välskötta naturstigar för att detta skall vara möjligt under ordnade former. Flera av stigarna är skyltade med informationstavlor. I vårt Arboretum kan besökare uppleva ett 70-tal trädarter inom ett och samma skogsområde. Det finns en karta och artlista att tillgå och varje art är skyltad med en informationstavla. Siljansfors försökspark har ett givande och aktivt deltagande i Siljansfors Skogsmuseum. Flera skolor, förskolor, föreningar m.fl. Exhar fått positiva upplevelser vid sina besök till Siljansfors försökspark.  

Årsberättelser

I årsberättelserna kan man läsa om aktiviteter och annat intressant som har hänt under året i och kring försöksparken.

 


Kontaktinformation

Ola Langvall, Försöksledare
SLU, Enheten för skoglig fältforskning
ola.langvall@slu.se, 070-600 52 26, SLU-ankn. 4716