Siljansfors fältstation

Senast ändrad: 28 januari 2021
Huvudbyggnaden i Siljansfors

Vår fältstation ligger i försöksparkens södra del cirka 20 km sydväst om Mora längs E45 mot Vansbro/Malung.

Infarten till fältstationen är skyltad "Banvaktsstugan" och ligger ca 500 m söder om Skogsmuseets parkering. Fältstationen ligger intill den nedlagda järnvägen, ca 500 m från E45.

Banvaktstugan från SO

Bild: Banvaktsstugan från sydost, efter avverkning av den närliggande skogen 2021-01-27.


Kontaktinformation

Ola Langvall, Försöksledare
SLU, Enheten för skoglig fältforskning
ola.langvall@slu.se, 070-600 52 26, SLU-ankn. 4716