Skarhults försökspark

Senast ändrad: 30 maj 2016

Skarhults försökspark är ett markområde på 180 ha i södra Skåne.

Den frivs och administreras av personalen på Tönnersjöhedens fältstation i Simlångsdalen.


Kontaktinformation

Ulf Johansson Försöksledare/Parkchef
Enheten för skoglig fältforskning, Tönnersjöhedens försökspark, SLU
ulf.johansson@slu.se, 035-700 17, 070-568 19 44          

Sidansvarig: ulf.johansson@slu.se