Skarhults försökspark

Senast ändrad: 21 oktober 2021

Skarhults försökspark är ett markområde på 180 ha i södra Skåne.

Den drivs och administreras av personalen på Tönnersjöhedens fältstation i Simlångsdalen.