Informationsverksamhet

Senast ändrad: 09 oktober 2020

Exkursioner, kurser och andra utbildningar arrangeras för alla typer av besökande som har någon anknytning till skogen och skogsbruk. Kontakta oss för ytterligare information och bokningar.

Fakta:

Mat och logi kan ordnas på STF vandrarhem i Asa.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Kristina Wallertz, Forskare
Asa forskningsstation, SLU
kristina.wallertz@slu.se, 0472-263172, SLU-ankn. 4708