Tönnersjöhedens försökspark

Senast ändrad: 28 mars 2022

Tönnersjöhedens försökspark är ett markområde på 1  143 ha som etablerades 1923.

Försöksparken ligger på Sveaskogs mark cirka 20 kilometer från Halmstad och drivs av personalen på Tönnersjöhedens fältstation i Simlångsdalen.