Tönnersjöhedens försökspark

Senast ändrad: 30 maj 2016

Tönnersjöhedens försökspark är ett markområde på 1 143 ha i Tönnersjöheden, 20 km från Halmstad, på Sveaskogs mark.

Försöksparken drivs och administreras av personalen på Tönnersjöhedens fältstation i Simlångsdalen.


Kontaktinformation

Ulf Johansson Försöksledare/Parkchef
Enheten för skoglig fältforskning, Tönnersjöhedens försökspark, SLU
ulf.johansson@slu.se, 035-700 17, 070-568 19 44          

Sidansvarig: ulf.johansson@slu.se