Siljansfors försökspark

Senast ändrad: 24 april 2023

Försöksparken är ett markområde på 1 610 ha som ligger 18 km sydväst om Mora. Marken ägs av Stora Enso AB, men genom långsiktiga avtal med SLU ända sedan 1921, kan området nyttjas främst för skoglig fältforskning.

Siljansfors försöksparks gräns och fältförsök inom parken

Fakta:

Total areal: 1 610 ha
Skogsmark: 1 403 ha
Trädslagsfördelning: 60 % tall, 35 % gran, 5 % löv

Latitud: 60° 52' - 60° 55' N
Longitud: 14° 19' - 14° 25' Ö
Höjd över havet: 210-425 meter
Högsta kustlinjen: 210 meter över havet


Kontaktinformation

Ola Langvall, Försöksledare
SLU, Enheten för skoglig fältforskning
ola.langvall@slu.se, 070-600 52 26, SLU-ankn. 4716