Siljansfors försökspark

Senast ändrad: 31 maj 2016

Försöksparken är ett markområde på 1 520 ha som ligger 18 km sydväst om Mora. Marken ägs av Bergviks skogar AB men skogsbruk och fältforskningsverksamheten styrs av SLU:s personal i Mora.

Fakta:

Total areal: 1 500 ha
Produktiv skogsmark: 1 360 ha
Trädslagsfördelning: 60 % tall, 35 % gran, 5 % löv

Latitud: 60° 52' - 60° 55' N
Longitud: 14° 19' - 14° 25' Ö
Höjd över havet: 210-425 meter
Högsta kustlinjen: 210 meter över havet


Kontaktinformation

Christer Karlsson Försöksledare/Parkchef Enheten för skoglig fältforskning, Siljansfors försökspark, SLU christer.karlsson@slu.se 0250-134 84, SLU-ankn. 4725, 070-304 57 84 

Sidansvarig: christer.karlsson@slu.se