Siljansfors försökspark

Senast ändrad: 15 september 2022

Försöksparken är ett markområde på 1 610 ha som ligger 18 km sydväst om Mora. Marken ägs av Stora Enso Skog och Mark AB men skogsbruk och fältforskningsverksamheten styrs av SLU:s personal i Mora.

Siljansfors försöksparks gräns och fältförsök inom parken

Fakta:

Total areal: 1 610 ha
Skogsmark: 1 403 ha
Trädslagsfördelning: 60 % tall, 35 % gran, 5 % löv

Latitud: 60° 52' - 60° 55' N
Longitud: 14° 19' - 14° 25' Ö
Höjd över havet: 210-425 meter
Högsta kustlinjen: 210 meter över havet


Kontaktinformation

Ola Langvall, Försöksledare
SLU, Enheten för skoglig fältforskning
ola.langvall@slu.se, 070-600 52 26, SLU-ankn. 4716