Fenologiska webbkameror

Senast ändrad: 15 april 2021

Enhetens fältstationer har installerat flera fenologiska webbkameror som blickar ut över skogen, för att automatiskt dokumentera och analysera förändringar.

Vindeln

Siljansfors

Jädraås

Asa

Tönnersjöheden

Fakta:

Bilder från varje kamera laddas upp till en central bildbank varje hel timme mellan kl. 6 och 18. Bilderna ovan är den senast uppladdade bilden.

Bilderna analyseras automatiskt gällande grön-andel inom fördefinerade fokusområden (sk. ROI:s, "region of interest"), i huvudsak definierade av enskilda trädslag som syns i bilden. Förändringarna av grön-andelen över säsongen definierar växtsäsongen för träden.

 


Kontaktinformation

Ola Langvall, Försöksledare
SLU, Enheten för skoglig fältforskning
ola.langvall@slu.se, 0472-263180, SLU-ankn. 4716