Fenologiska webbkameror

Senast ändrad: 22 mars 2024

Enhetens fältstationer har installerat flera fenologiska webbkameror som blickar ut över skogen, för att automatiskt dokumentera och analysera förändringar.

Vindeln

vindeln2

Siljansfors

siljansfors3

Jädraås

jadraas

Asa

asa2

Tönnersjöheden

tonnersjoheden2

Fakta:

Bilder från varje kamera laddas upp till en central bildbank varje hel timme mellan kl. 6 och 18. Bilderna ovan är den senast uppladdade bilden.

Bilderna analyseras automatiskt gällande grön-andel inom fördefinerade fokusområden (sk. ROI:s, "region of interest"), i huvudsak definierade av enskilda trädslag som syns i bilden. Förändringarna av grön-andelen över säsongen definierar växtsäsongen för träden.

 


Kontaktinformation

Ola Langvall, Försöksledare
SLU, Enheten för skoglig fältforskning
ola.langvall@slu.se, 070-600 52 26, SLU-ankn. 4716