Forskning

Senast ändrad: 09 oktober 2019

Forskningen vid Siljansfors försökspark bedrivs framför allt som fältförsök.

Försöksverksamheten i Siljansfors domineras av försök som avser att studera:

  • olika former av röjning och gallring och deras inverkan på produktion och kvalitet,
  • olika former av avverkning och föryngring, t.ex. blädning, skärmar och fröträdsföryngring,
  • skogsodling med plantor av olika geografiskt ursprung, olika trädslag samt förädlade plantor,
  • skogsbrukets inverkan på markvattnet, t.ex. på avrinning, vattenkvalitet och grundvattennivå,
  • markens produktionsförmåga efter helträdsutnyttjande och gödsling.

Skogliga fältförsök

Siljansfors försökspark är värd för ett stort och varierat utbud av långliggande skogliga fältförsök. Här presenteras ett axplock av dessa försök, dels för att ge exempel på de olika försökstyperna men också för att uppmärksamma forskare om långsiktigheten och möjligheterna med försöksparken. Klicka på respektive försök för en kort sammanfattning.

Fakta:

Antal försök: 250
Antal försöksytor: 600

Ståndortsindex: T14-T28, G16-G28
Bonitet: 4,4 m3sk per hektar och år
Årlig tillväxt: 3,9 m3sk per hektar och år

Årsmedeltemperatur: +3,3 °C
Temperatursumma: 1 050 dygnsgrader
Årsnederbörd: 674 mm


Kontaktinformation

Ola Langvall, Försöksledare
SLU, Enheten för skoglig fältforskning
ola.langvall@slu.se, 070-600 52 26, SLU-ankn. 4716