Databaser

Senast ändrad: 30 augusti 2023

Data från många av enhetens långsiktiga fältförsök och miljöanalysprogram finns fritt tillgängligt att ladda ner från olika databaser. I vissa fall kan inloggning krävas.

Databaser under enhetens regi

Långsiktiga fältförsök

Silvaboreal

Silvaboreal är en Svensk registerdatabas över långsiktiga fältförsök i Sverige. Här lagrar vi i första hand metadata och databasen innehåller information om över 4000 fältförsök, varav ungefär hälften sköts av enheten. Databasen utvecklas och drivs av enheten för skoglig fältforskning i sammarbete med SkogForsk, Skogsstyrelsen, IVL - Svenska miljöinstitutet, Energimyndigheten, Sveaskog och Holmen.

Besök silvaboreal.

Fältförsöksdatabasen

Här lagrar vi och hanterar mätdata från enhetens egna långsiktiga fältförsök. De flesta av försöken i fältförsöksdatabasen finns även med i Silvaboreal och statistikkort från respektive försök går att hämta därifrån för inloggade användare. Det krävs inloggning för att komma åt fältförsöksdatabasen, hör av dig om du är intresserad!

Besök fältförsöksdatabasen.

Referensklimatdata

Enheten driver flera miljöövervakningsprogram med långa tidsserier. Dygnsmedel finns att hämta från vår databas för referensklimatdata. Inloggning krävs för att hämta data.

Besök databasen för referensklimatdata.

Data från projekt som utnyttjar vår infrastruktur

Enheten hjälper till med flera mätprogram som utnyttjar infrastrukturen vid våra fältforskningsstationer och försöksparker. Dessa projekt samlar vi i The safe deposit och där finns även data att hämta för flera av projekten.

Besök the safe deposit.

Data hos våra partners

Enheten för skoglig fältforskning deltar i flera stora samarbetsprojekt och flera av dessa har egna dataportaler som enhetens stationer levererar till.

ICOS Carbon Portal

Här hamnar alla data från atmosfärs- och ekosystemstationerna inom ICOS-infrastrukturen vid Svartberget och Degerö.

Besök Carbon Portal.

Besök ICOS Swedens hemsida för att läsa mer om infrastrukturen.

SITES dataportal

Här hamnar främst data från de stående mätprogrammen vid Vindelns och Asas försöksparker, samt data från de tematiska programmen inom SITES. Databasen är under uppbyggnad.

Besök SITES dataportal.

Besök SITES hemsida för att läsa mer om infrastrukturen.