Tönnersjöhedens fältstation

Senast ändrad: 01 juni 2016

Tönnersjöhedens och Skarhults försöksparker drivs och administreras från Tönnersjöhedens fältstation i Simlångsdalen.


Kontaktinformation

Ulf Johansson Försöksledare/Parkchef
Enheten för skoglig fältforskning, Tönnersjöhedens försökspark, SLU
ulf.johansson@slu.se, 035-700 17, 070-568 19 44          

Sidansvarig: ulf.johansson@slu.se