Om oss

Senast ändrad: 21 mars 2017

Kontakt

Parkchef

Martin Ahlström 0472-26 31 71, SLU-ankn. 4707

Hela personalen

Adress

SLU, Enheten för skoglig fältforskning
Asa forskningsstation
363 94 Lammhult


Kontaktinformation