Asa tillväxtpark

Senast ändrad: 09 oktober 2020

Asa tillväxtpark är en storskalig forskningssatsning med ändamålet att bedriva ett intensivt skogsbruk för att försöka öka tillväxten med 50 %. Tillväxtparken omfattar 1 700 ha och ligger i anslutning till Asa försökspark och Asa forskningsstation.

Projektet bedrivs under noggrann miljöövervakning för att studera effekter av en intensivare skötsel. Särskilt fokus lägger vi på att följa vattenkemi och flöde i bäckarna, för att kunna följa eventuella näringsläckage – läs mer under Vattenkemi i tillväxtparkerna.

Tillväxtparken i Asa erbjuder alla intresserade forskare en unik möjlighet att studera effekterna av intensivskogbruk, både ur ett produktionsperspektiv men även miljöeffekter av det intensiva brukandet. För att möjliggöra studier av till exempel av gödsling och vattenkvalitet, rekreationsvärde och intensivodling, introducerade trädslag och deras påverkan på fauna och flora erbjuds en basinfrastruktur av personal, utrustning, elförsörjning och grundläggande mätningar. På forskningsstationen finns även kontor och ett laboratorium att disponera. 

Asa tillväxtpark, liksom Asa försökspark, ingår i SITES-nätverket (www.fieldsites.se). SITES vision för 2017: ”SITES främjar långsiktig fältbaserad ekosystemforskning av världsklass genom att erbjuda unik infrastruktur och kompetens på ett sätt som attraherar såväl svenska som internationella forskare”.

Om du har frågor eller forskningsidéer tveka inte att kontakta oss!

Fakta:
  • 1 700 ha varav 1 470 ha är skogsmark
  • Medelboniteten är 8,1 m3sk/ha, år
  • Virkesförrådet är 148 m3sk/ha
  • Trädslagsblandning: gran 72 %, tall 23 %, löv 5 %
  • Höjden över havet är 170-240 m över havet
Relaterade sidor:

Kontaktinformation

Martin Ahlström, Parkchef
Asa forskningsstation, SLU
martin.ahlstrom@slu.se, 0472-26 31 71, SLU-ankn. 4707

Sidansvarig: ola.langvall@slu.se