Asa tillväxtpark

Senast ändrad: 31 maj 2016

Asa tillväxtpark är en storskalig forskningssatsning med ändamålet att bedriva ett intensivt skogsbruk för att försöka öka tillväxten med 50 %.

Projektet bedrivs under noggrann miljöövervakning för att studera effekter av en intensivare skötsel. Asa tillväxtpark omfattar 1 700 ha och ligger i anslutning till Asa försökspark och Asa forskningsstation.

Tillväxtparken i Asa erbjuder alla intresserade forskare en unik möjlighet att studera effekterna av intensivskogbruk, både ur ett produktionsperspektiv men även miljöeffekter av det intensiva brukandet. För att möjliggöra studier av till exempel av gödsling och vattenkvalitet, rekreationsvärde och intensivodling, introducerade trädslag och deras påverkan på fauna och flora erbjuds en basinfrastruktur av personal, utrustning, elförsörjning och grundläggande mätningar– läs mer under Miljöuppföljning. På forskningsstationen finns även kontor och ett labboratorium att disponera. 

Asa tillväxtpark ingår i SITES-nätverket (www.fieldsites.se). SITES vision för 2017: ”SITES främjar långsiktig fältbaserad ekosystemforskning av världsklass genom att erbjuda unik infrastruktur och kompetens på ett sätt som attraherar såväl svenska som internationella forskare”.

Om du har frågor eller forskningsidéer tveka inte att kontakta oss!

Fakta:
  • 1 700 ha varav 1 470 ha är skogsmark
  • Medelboniteten är 8,1 m3sk/ha, år
  • Virkesförrådet är 148 m3sk/ha
  • Trädslagsblandning: gran 72 %, tall 23 %, löv 5 %
  • Höjden över havet är 170-240 m över havet

Kontaktinformation

Magdalena Zuchlinska Steén, Försökstekniker
SLU, Asa forskningsstation
magdalena.steen@slu.se, 0472-2630181, SLU-ankn. 4717

Sidansvarig: ola.langvall@slu.se