Asa försökspark

Senast ändrad: 09 oktober 2020

Försöksparken utgörs av ca 1 010 ha av Sveaskogs mark i Asa, Växjö kommun.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Martin Ahlström, Parkchef
Asa forskningsstation, SLU
martin.ahlstrom@slu.se, 0472-26 31 71, SLU-ankn. 4707