Gott om blåbär i Norrland!

Senast ändrad: 06 december 2018

(Blåbärsprognos 2007 - Pressmeddelande 2007-07-05) För andra året i rad har SLU sammanställt en prognos för tillgången på blåbär i landets skogar. Uppgifterna bygger på observationer gjorda av den landsomfattande Riksskogstaxeringen och de skogliga försöksparkerna och avser skogar med förekomst av blåbärsris.

Årets prognos lovar gott för bärplockarna i Norrland.

– Här ser det ut att kunna bli betydligt fler bär än vad vi har observerat sedan starten 2003, säger Göran Kempe vid Riksskogstaxeringen.

Även i Götaland tycks bärtillgången relativt sett bli god, även om mängden bär totalt sett inte kan mäta sig med Norrland. Svealand däremot verkar gå mot ett sämre blåbärsår än vanligt. Antalet blåbär per kvadratmeter, som redovisas i kartan, är ett medeltal för alla provytor med blåbärsris. Det stora flertalet provytor saknar helt blommor och bär, vilket gör att det genomsnittliga antalet blir lågt, men på de ytor som har riklig blomning och bärförekomst finns det 80-100 bär per kvadratmeter oavsett var i landet man befinner sig.

– Nu hoppas vi på mer regn i norra Sverige, så att blåbären kan växa till sig ordentligt innan de mognar, säger Ola Langvall vid Asa försökspark. Annars kan det gå som för bären i Götaland i fjol, som i och för sig var relativt många men på grund av det torra vädret under mognaden blev så små att det inte var lönt att plocka dem. I söder har bären redan mognat och där har det inte varit för torrt, snarare tvärtom!

Prognosen ger en översiktlig bild av blåbärstillgången i respektive landsände. Den lokala variationen i bärtillgång är dock stor. Det viktigaste är förstås att det finns blåbärsris i skogen och att förhållandena där är gynnsamma för blomning. Sedan kan tillgången på bär påverkas av yttre faktorer, till exempel om det förekommit frostnätter under blomningen eller om riset blivit betat av viltet.

– Årets prognos är betydligt bättre än förra årets, säger Göran Kempe, eftersom vi i år har kunnat anpassa mätmetoden i Riksskogstaxeringen till denna tillämpning samt att vi har ytterligare ett års material att jämföra med.

– Även det faktum att vi nu har egna erfarenhetstal av hur många blommor och kart som faktiskt blir mogna bär gör att prognosen blir mer tillförlitlig, säger Ola Langvall.

Lingonen blommar senare än blåbären, varför det i dagsläget är för tidigt att våga sig på en prognos för dem.

Mer information: Ola Langvall, Enheten för skoglig fältforskning, Asa försökspark, SLU, tel 070-600 52 26.

Göran Kempe, Institutionen för skoglig resurshushållning, SLU, 090-786 82 98.


Kontaktinformation