Åter ett gott blåbärsår i Norrland – men dålig bärtillgång väntas i söder

Senast ändrad: 06 december 2018

(Blåbärsprognos 2008 - Pressmeddelande 2008-07-09) Gott om blåbär i Norrland, sämre i Svealand och Götaland. Det visar SLU:s prognos för blåbärstillgången i landets skogar.

För tredje året i rad gör SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) en prognos för tillgången på blåbär i landets skogar. Uppgifterna bygger på observationer gjorda av den landsomfattande Riksskogstaxeringen och de skogliga försöksparkerna och avser skogar med förekomst av blåbärsris. Bärprognoserna är en del av programmet Skog inom SLU:s fortlöpande miljöanalys. Årets prognos lovar som sagt gott för bärplockarna i Norrland.

– Det ser ut att bli ännu fler bär än förra året, vilket innebär ett nytt rekordår sedan vi började våra observationer år 2003, säger Göran Kempe vid Riksskogstaxeringen.

Men i Götaland och Svealand tycks bärtillgången bli mycket dålig. I Svealand betyder det andra året i rad med en dålig blåbärsskörd, i Götaland en störtdykning från 2007 års rekordtillgång.

– Det ser ut som om de flesta blommorna i Götaland försvann redan före kartbildningen, förmodligen som en effekt av först ett par kraftiga frostnätter i maj mitt under blomningen. Sedan har torkan gjort sitt under senare delen av maj och början av juni, säger Ola Langvall vid Asa försökspark.

– Det verkar som om även Svealand till viss del har drabbats av detta. Nu hoppas vi på lagom med värme, sol och regn i norra Sverige, så att blåbären kan växa till sig ordentligt innan de mognar. I söder har de fåtaliga bären redan mognat och där kan knappast bra väder förbättra situationen.

Prognosen ger en översiktlig bild av blåbärstillgången i respektive landsända. I kartan redovisas genomsnittligt antal blåbär per kvadratmeter för landsdelarna; den lokala variationen i bärtillgång är dock stor. Det finns exempelvis indikationer på att de östra delarna av Mellannorrland får sämre med blåbär än övriga Norrland, troligen som följd av att torkan under maj månad även drabbade denna del av landet.

– Genom att kombinera uppgifter om bärens genomsnittliga vikt från försöksparkerna med Riksskogstaxeringens uppgifter om bärantal kan nu den årliga bärproduktionen uppskattas. Preliminära beräkningar visar på en årlig produktion av ca 300 miljoner kg blåbär. Detta är i nivå med blåbärsproduktionen under mitten av 1970-talet enligt en tidigare specialinventering i Riksskogstaxeringen, förklarar Göran Kempe.

För mer information:

Försöksledare Ola Langvall, Asa Försökspark, tel 0472-26 31 80, ankn. 4716, 070-600 52 26 Ola.Langvall@esf.slu.se

Försöksledare Göran Kempe, Riksskogstaxeringen, SLU i Umeå, tel 090-786 82 98 Goran.Kempe@srh.slu.se


Kontaktinformation