Mycket blåbär till frukostfilen i år

Senast ändrad: 06 december 2018

(Blåbärsprognos 2009 - Pressmeddelande 2009-07-07) Det blir mer blåbär i hela landet än vad vi i genomsnitt haft de senaste sex åren. I Götaland och Norrland väntas förekomsten kunna mäta sig med toppåret 2007.

Det framgår av SLU:s (Sveriges lantbruksuniversitets) aktuella prognos.

Frostnätterna kom sent i år, blomningen var redan över och karten tålde därför frosten bra. Det är ett viktigt skäl till att förväntningarna i år är så höga.

I södra Sverige har bären redan börjat mogna, så där är det snart tid att ge sig ut och plocka.

– En liten brasklapp, dock. På en del håll har det varit torrt under mognaden, vilket kan leda till att bären blir mindre i storlek och det därmed blir drygare att plocka dem, säger Ola Langvall, Asa försökspark.

Blomningen var riklig också förra året, men några kalla frostnätter i södra Sverige tidigt under blomningen gjorde då att skörden i söder blev dålig.

För fjärde året i rad gör nu SLU sin prognos för tillgången på blåbär i landets skogar. Uppgifterna bygger på observationer gjorda av den landsomfattande Riksskogstaxeringen och de skogliga försöksparkerna och avser skogar med förekomst av blåbärsris. Bärprognoserna är en del av programmet Skog inom SLU:s fortlöpande miljöanalys.

– Riksskogstaxeringen inventerar hur mycket blommor och kart som finns i blåbärsriset i skogsmarkerna runt om i landet. Med hjälp av våra erfarenhetstal om hur många blommor och kart som brukar bli mogna bär räknar vi sedan ut hur mycket mogna bär vi kan förvänta oss. De talen har vi fått fram genom att år efter år studera samma provytor, förklarar Ola Langvall.

Prognosen ger en översiktlig bild av blåbärstillgången i respektive landsända. I kartan redovisas genomsnittligt antal blåbär per kvadratmeter för landsdelarna; den regionala och lokala variationen i bärtillgång kan dock vara stor, beroende på bland annat på skogstypen och lokala väderförhållanden.

Karta och diagram 

  Karta

För mer information

Försöksledare Ola Langvall, Asa Försökspark, tel 0472-26 31 80, 070-600 52 26
Ola.Langvall@esf.slu.se  


Kontaktinformation