Lingonprognos 2006

Senast ändrad: 06 december 2018

(Lingonprognos 2006 - Pressmeddelande 2006-09-18) Nu har lingonsäsongen börjat i hela landet och det finns gott om bär, så det är hög tid att ge sig ut och plocka! Lingonriset blommade rikligt och utvecklingen till kart och mogna bär har varit god, enligt den landsomfattande undersökning som SLU har gjort.

- Lingonen tycks inte ha lidit av torkan i södra Sverige i samma utsträckning som blåbären, säger Ola Langvall, som ansvarar för bärobservationerna på SLU:s skogliga försöksparker.

Eftersom lingonen mognar senare än blåbären, kan de ha haft nytta av den senare tidens regn och därför kunnat utvecklas i stort sett normalt. Jämfört med de tre föregående åren verkar det finnas ungefär dubbelt så mycket lingon att plocka i södra Sverige, medan Svealand och Norrland får finna sig i skördar som är ungefär lika stora som de tre senaste åren.

- Tillgången på bär varierar dock stort mellan olika områden, varnar Göran Kempe, ansvarig för bearbetningen av den landsomfattande provyteinventeringen som ligger till grund för skattningen av bärtillgången och som görs av riksskogstaxeringen vid SLU.

Även om till exempel Svealand i stort har riklig tillgång, kan det lokalt vara stor brist på bär. Det bästa är att rådfråga någon med lokal kännedom, om man vill få kännedom om tillgången inom ens eget område.

Liten blåbärdsskörd

- Att lokala variationer har stor betydelse för bärtillgången på olika håll visade sig tydligt i blåbärstillgången i sommar, säger Ola Langvall. Vår prognos i början av juli visade ju på möjligheterna till en ovanligt riklig blåbärsskörd i hela landet, men på grund av den långvariga sommartorkan blev tillgången på bär mycket dålig, åtminstone i södra Sverige. Här försvann många blåbärskart innan de mognat till bär, samtidigt som de bär som mognade i många fall blev mycket små.

- I norra Sverige blev blåbärstillgången inte heller riktigt vad vi förväntade oss, men ett bottenår som i södra landsänden är det absolut inte fråga om, enligt Göran Kempe.

En uppskattning av storleken på bären visar att man kunde behöva plocka nästan 900 bär för att få ihop ett kilo blåbär i de torra delarna av Götaland, medan man i delar av Norrland med mer normala väderförhållanden bara behövde plocka ca 150 blåbär! Men den som letade upp mer fuktiga skogspartier kunde faktiskt hitta rikligt med normalstora bär även i södra Sverige. Totalt sett blev blåbärstillgången mycket dålig i Götaland, medan Svealand och Norrland i stort sett uppvisade något större tillgång på blåbär än under åren 2003-2005.

Mer information

Göran Kempe, försöksledare vid institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik, enheten för skoglig statistikproduktion, SLU, tel 090-786 82 98. E-post: Goran.Kempe@resgeom.slu.se

Ola Langvall, försöksledare vid enheten för skoglig fältforskning, Asa skogliga försökspark och fältforskningsstation, SLU, tel 070-600 52 26. E-post: ola.langvall@esf.slu.se

Kartor med lingontillgången:


Kontaktinformation