Gott om lingon i Mellansverige!

Senast ändrad: 06 februari 2019

(Lingonprognos 2007 - Pressmeddelande 2007-08-10) Nu när lingonsäsongen står för dörren kan det vara bra med tips om var det finns gott om dem. Enligt den landsomfattande undersökning som SLU gör, ska man i år resa till Svealand för att finna riktigt gott om lingon!

- Lingonen tycks inte ha lidit av torkan på försäsongen i Svealand i samma utsträckning som blåbären, säger Ola Langvall, som ansvarar för bärobservationerna på SLU:s skogliga försöksparker.

Eftersom lingonen mognar senare, kan de ha haft nytta av den senare tidens regn och därför kunnat utvecklas i stort sett normalt. Jämfört med de tre föregående åren verkar det finnas ungefär dubbelt så mycket lingon att plocka i Svealand jämfört med medeltalet för åren 2003-2006, medan Götaland och Norrland får finna sig i skördar långt under de toppnoteringar vi hade år 2004 i Götaland och 2006 i Norrland (diagram saknas).

- Tillgången på lingon tycks bli mycket god i Svealand, klart bättre än under de närmast föregående åren. I Götaland och Norrland är dock situationen annorlunda, här pekar prognosen på sämre tillgång än vanligt, säger Göran Kempe, Riksskogstaxeringen vid SLU, som är ansvarig för bearbetningen av den landsomfattande provyteinventering som ligger till grund för skattningen av bärtillgången. Man skall dock ha klart för sig att prognosen avser medelvärden för stora områden, varför det säkert finns lokaler i både Götaland och Norrland med god tillgång på lingon, någon katastrof är det nämligen inte fråga om.

Lättplockade blåbär

- Vår prognos i början av juli för årets blåbärsskörd pekade på god tillgång i Götaland och Norrland, men sämre i Svealand. Utfallet blir förmodligen ännu bättre än vad prognosen visade, eftersom fler kart tycks ha överlevt till mogna bär än beräknat. Därtill har bären i Götaland blivit ovanligt stora tack vare det myckna regnandet, så det har varit ovanligt lättplockat i år, säger Ola Langvall.

Mer information

Göran Kempe, försöksledare vid institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik, SLU, 090-786 82 98.

E-post: Goran.Kempe@srh.slu.se

Ola Langvall, försöksledare vid enheten för skoglig fältforskning, Asa skogliga försökspark och fältforskningsstation, SLU 070-600 52 26.

E-post: ola.langvall@esf.slu.se


Kontaktinformation