Svagt lingonår, särskilt i Götaland

Senast ändrad: 02 september 2019

(Lingonprognos 2008 - Pressmeddelande 2008-08-19) Vi kan vänta ett svagt lingonår, särskilt i Götaland. Men även i Svealand och Norrland är tillgången sämre än vanligt, visar SLU:s prognos för lingontillgången i landets skogar.

– Lingonen tycks i likhet med blåbären ha lidit av försäsongens torka i Götaland och Svealand, säger Ola Langvall, Asa försökspark, som ansvarar för bärobservationerna på SLU:s skogliga försöksparker. En stor andel av blommorna utvecklades inte till kart. I Svealand var det knappt hälften, i Götaland endast en tredjedel.

Göran Kempe, SLU i Umeå, som bearbetat och sammanställt de data från Riksskogstaxeringens landsomfattande provyteinventering som ligger till grund för skattningen av bärtillgång, säger:

– Tillgången på lingon tycks bli dålig i hela landet. I Svealand och Norrland pekar prognosen på ungefär halva mängden bär jämfört med genomsnittet för perioden 2003-2007. I Götaland är situationen ännu sämre, här kan man nästan tala om katastrof! Prognosen pekar på endast en femtedel av normal mängd. Som vanligt finns det dock lokala variationer, och i delar av Svealand och Norrland kommer det troligen att finnas ganska gott om lingon.

Blåbärsfacit

– Vår prognos i början av juli för årets blåbärsskörd pekade på mycket god tillgång på blåbär i Norrland men sämre i de södra delarna av landet, säger Göran Kempe. När bären nu börjat mogna, kan vi konstatera att mängden blåbär i Götaland och Svealand blev något bättre än prognosen visade. I Norrland blev det mer som ett normalår, inte det rekordår som prognosen pekade mot.

Enligt Ola Langvall har tillgången lokalt i år varierat mer än normalt:

– Förmodligen beror det på de enskilda lokalernas beskaffenhet, till exempel hur frostlänta och torra markerna är och därmed hur blommorna respektive karten har klarat försommarens froster och torka. I Götaland är blåbären mindre än normalt, vilket gör att det är drygare att plocka för att få ihop samma mängd i bärkorgen som man är van vid.

 

Mer information:

Göran Kempe, försöksledare vid institutionen för skoglig resurshushållning, SLU 090-786 82 98.

Goran.Kempe@srh.slu.se

Ola Langvall, försöksledare vid enheten för skoglig fältforskning, Asa skogliga försökspark och fältforskningsstation, SLU 070-600 52 26.

Ola.Langvall@esf.slu.se

 

2008 års prognos för lingon på karta

2008 års prognos för lingon i diagram

Reviderad prognos för blåbär på karta

 


Kontaktinformation