Ont om lingon i år igen i Norrland

Senast ändrad: 06 december 2018

(Lingonprognos 2009 - Pressmeddelande 2009-08-14) Liksom förra året ser det ut att bli ont om lingon i år, särskilt i Norrland. Bara i Svealand förväntas det bli normala mängder lingon, enligt årets prognos från SLU över lingontillgången.

– Lingonen tycks liksom blåbären ha lidit av frostnätterna vi fick i stora delar av landet i mitten av juni, säger Ola Langvall, Asa försökspark, som ansvarar för bärobservationerna vid SLU:s (Sveriges lantbruksuniversitets) skogliga försöksparker.

– En stor andel av blommorna utvecklades inte till kart, endast en dryg tredjedel i Götaland och Svealand och drygt en fjärdedel i Norrland. Eftersom lingonen blommar senare än blåbär, ser vi i Götaland en större påverkan av frosterna på lingon än på blåbär. I Norrland tycks båda bärslagen ha påverkats av frosterna i stor omfattning.

Göran Kempe, SLU i Umeå, som bearbetat och sammanställt de data från Riksskogstaxeringens landsomfattande provyteinventering som ligger till grund för skattningen av bärtillgång, säger:

– Tillgången på lingon tycks bli riktigt dålig i Norrland, klart under hälften av genomsnittet för perioden 2003–2008. Även i Götaland pekar prognosen på ganska dåligt med lingon – dock klart bättre än under bottenåren 2007 och 2008 – medan plockarna i Svealand nog kommer att hitta lingon i normal omfattning.

– Som vanligt finns det dock lokala variationer, och i delar av Götaland och även Norrland kommer det troligen att finnas hyggligt med bär.


Karta och diagram

Karta

Diagram

Blåbärstillgången ännu bättre än förväntat i Götaland

SLU:s prognos i början av juli för årets blåbärsskörd pekade på mycket god tillgång på blåbär i Norrland och Götaland, men en mer normal tillgång i Svealand.

När bären nu börjat mogna, kan SLU-forskarna konstatera att mängden blåbär i Norrland – särskilt i södra Norrland – och Svealand är klart sämre än prognosens. Troligen har de kraftiga frostnätterna i juni påverkat blommornas utveckling till bär mycket negativt. Effekten av att mycket av karten föll av buskarna efterhand istället för att mogna blev påtaglig först efter att prognosen var gjord i början av juli.

– I Götaland däremot finns mer bär än vad vi förutspådde i början av juli, säger Göran Kempe. Här är också blåbären betydligt större än normalt, ca 50 procent större, vilket gör att det varit mer lättplockat än på länge.

Enligt Ola Langvall har dock tillgången i år lokalt varierat mer än normalt:

– Förmodligen beror det på den enskilda blåbärsskogens beskaffenhet, till exempel topografi, markfuktighet och hur tät skogen är. Dessa faktorer påverkar hur frostlänta markerna är och därmed hur blommorna har klarat försommarens nattfroster.

Mer information

Försöksledare Göran Kempe, institutionen för skoglig resurshushållning, SLU, tel 090-786 82 98.

Försöksledare Ola Langvall, Asa Försökspark, tel 0472-26 31 80, 070-600 52 26.


Kontaktinformation