Sveriges lantbruksuniversitet

Sök anställd


Antal sökresultat: 12
Niels Aagaard Jakobsen
Niels Aagaard Jakobsen
Försökstekniker vid Enheten för skoglig fältforskning; Asa gemensamt

Telefon: 4712, +46725475251
E-post: niels.aagaard.jakobsen@slu.se

Postadress:
Asa försökspark,

36394 LAMMHULT
Besöksadress: Asa försökspark , UppsalaMartin Ahlström
Martin Ahlström
Samordnare vid Enheten för skoglig fältforskning; Asa gemensamt

Telefon: 4707, +46472263171
E-post: martin.ahlstrom@slu.se

Arbetsbeskrivning: Parkchef - Övergripande ansvar för verksamheten på försöks- och tillväxtparken. Doktorand - Skogsskötselmetoder för att minska stormskador.

Postadress:
Asa försökspark,

36394 LAMMHULT
Besöksadress: Asa försökspark , AsaMikael Andersson
Mikael Andersson
Försöksledare vid Enheten för skoglig fältforskning; Asa gemensamt

Telefon: 4706, +46472263170
E-post: mikael.andersson@slu.se

Postadress:
Asa försökspark,

36394 LAMMHULT
Besöksadress: Asa försökspark , AlnarpElis Bengtsson
Elis Bengtsson
Försökstekniker vid Enheten för skoglig fältforskning; Asa gemensamt

Telefon: 4713, +46472263177
E-post: elis.bengtsson@slu.se

Arbetsbeskrivning: Skogstekniker. Utläggning och mätning av försök. Vattenprovtagning. Långtidsförsök. Införande i fältdatabasen.

Postadress:
Asa försökspark,

36394 LAMMHULT
Besöksadress: Asa försökspark , AsaTherese Carlström
Therese Carlström
Försökstekniker tjl vid Enheten för skoglig fältforskning; Asa gemensamt

Telefon: 0702475414
E-post: therese.henriksson@slu.se

Postadress:
Asa försökspark,

36394 LAMMHULT
Besöksadress: Asa försökspark , AsaStefan Eriksson
Stefan Eriksson
Försökstekniker vid Enheten för skoglig fältforskning; Asa gemensamt

Telefon: 4710, +46472263174
E-post: stefan.eriksson@slu.se

Postadress:
Asa försökspark,

36394 LAMMHULT
Besöksadress: Asa försökspark , AsaAnn-Britt Karlsson
Ann-Britt Karlsson
Institutionsadministratör vid Enheten för skoglig fältforskning; Asa gemensamt

Telefon: 4715, +46472263179
E-post: ann-britt.karlsson@slu.se

Arbetsbeskrivning: Ekonomi- och personalfunktion på avdelningsnivå, utläggning och inmätning av försök.

Postadress:
Asa försökspark,

36394 LAMMHULT
Besöksadress: Asa försökspark , AsaErik Kristensen
Erik Kristensen
Försökstekniker vid Enheten för skoglig fältforskning; Asa gemensamt
E-post: erik.kristensen@slu.se

Postadress:
Asa försökspark,

36394 LAMMHULT
Besöksadress: Asa försökspark , AsaAgne Lindholm
Agne Lindholm
Försöksassistent vid Enheten för skoglig fältforskning; Asa gemensamt

Telefon: 4709, +46472263173
E-post: agne.lindholm@slu.se

Arbetsbeskrivning: Assisterar vid försök på parken, bl.a. med utläggning och inmätning av skogliga fältförsök, provtagningar m.m.

Postadress:
Asa försökspark,

36394 LAMMHULT
Besöksadress: Asa försökspark , AsaKjell Rosen
Kjell Rosen
Försökstekniker vid Enheten för skoglig fältforskning; Asa gemensamt

Telefon: 4711, +46472263175
E-post: kjell.rosen@slu.se

Arbetsbeskrivning: Utläggning och inmätning av skogliga fältförsök. Markberedningsförsök, jordprovtagning och insektsinsamling. Regn, mark och grundvattenprovtagning. Hållfasthetsförsök av kartong och limträ. Ansvar för fordon, brandskydd och farligt gods.

Postadress:
Asa försökspark,

36394 LAMMHULT
Besöksadress: Asa försökspark , AsaKristina Wallertz
Kristina Wallertz
Forskningsassistent vid Enheten för skoglig fältforskning; Asa gemensamt

Telefon: 4708, +46472263172
E-post: kristina.wallertz@slu.se

Arbetsbeskrivning: Arbetar med frågor kring snytbagge, plantetablering och markberedning. Etablering av nya trädslag och då framför allt med fokus på douglasgran. Tillväxtmodeller för olika lärk-arter och douglasgran. Ansvarig för undervisning och exkursioner på försöksparken.

Postadress:
Asa försökspark,

36394 LAMMHULT
Besöksadress: Asa försökspark , AsaMagdalena Zuchlinska Steén
Magdalena Zuchlinska Steén
Försökstekniker tjl vid Enheten för skoglig fältforskning; Asa gemensamt

Telefon: 4717, 0472-263181
E-post: magdalena.steen@slu.se

Postadress:
Asa försökspark,

36394 LAMMHULT
Besöksadress: Asa försökspark , AsaLoading…