Asiakassegmentointi

Senast ändrad: 19 juli 2021
En kvinna står på en väg och blickar in mot en skog

Asiakassegmentointi pilotissa keskitytään metsäpalveluyritysten asiakassegmentointiin ja siitä saataviin hyötyihin. Testataan kohdennetulla markkinoinnilla asiakasryhmien ja viestinnän toimivuutta.

Pilotointi toteutettiin lokakuun 2020 ja joulukuun 2020 välisenä aikana yhteistyössä metsänhoitoyhdistys Lakeuden kanssa. Markkina-argumenttien vaikutusta naismetsänomistajien kiinnostukseen ensiharvennuspalvelua kohtaan tarkasteltiin lähettämällä ensiharvennuksen tärkeydestä muistuttava tekstiviesti yrityksen asiakasrekisterissä olevalle 300:lle naismetsänomistajalle. Tekstiviestin saaneet metsänomistajat valittiin asiakasrekisteristä. Tekstiviestin saaneista 300 naismetsänomistajasta 100 sai viestin, jossa ensiharvennuksen tärkeys tuotiin esiin talousargumenttien kautta.


Kontaktinformation