Pilotit

Senast ändrad: 20 december 2021

Vuoden aikana projektissa toteutetaan useita pilottihankkeita tukemaan sekä metsäalan yksittäisiä palveluita sekä yleistä palvelukehitystä koko metsäalalla. Näiden pilottien tulokset esitetään niiden valmistuttua ja ne vaikuttavat koko projektin osaamiseen. Pilottien kokemukset ja tiedot välitetään hieman eri muodoissa, esim. webinaarien, videoiden ja kirjallisen materiaalin muodossa, joten pidä silmällä verkkosivustoa ja sosiaalista mediaamme.

En mobiltelefon som hålls av en person i skogen Sovellus virkistymiseen metsässä

Ruotsi

Eri tyyppisillä teknisillä ja moderneilla apuvälineillä voi olla keskeinen rooli saavutettavuuden parantamiseksi ja ihmisten mahdollisuuksiin päästä metsään. Älypuhelin on asia, jota useimmat ihmiset kantavat mukanaan ja ovat tottuneet käyttämään, ja voi siten olla optimaalinen opas virkistäytymiseen metsässä. Lisätietoja 

En bänk i skogen vid en sjö Kauppapaikka metsävuokralle

Ruotsi

Metsät virkistyspaikkana ja erilaisten ekosysteemipalvelujen tuottajat ovat tulleet selviksi viime vuosikymmenien aikana. Tämä arvo luo mahdollisuuden muihin palveluihin ja metsien hyödyntämiseen perinteisen puunkäytön lisäksi, jolla on potentiaalia suuremmilla markkinoilla. Lisätietoja

Flygande drönare med skog i bakgrunden Drone -palvelut

Ruotsi

Drone pilotin avulla on selvittää, miten dronet voivat parhaimmalla tavalla antaa lisäarvon metsäpalveuyritykselle ja sitä kautta metsänomistajalle. Lisätietoja

 

 

Björksav tappas av i en glasburk Luonnontuotteet ja jalostus

Ruotsi

Pilotin tavoitteena on kehittää molemmissa maissa luonnontuotealaa: esitellä tapoja kerätä, käsitellä ja pakata mahlaa. Lisäksi tarkoituksena on tiedottaa metsänomistajaa tavoista kerätä luonnontuotteita tai antaa yritykselle lupa kerätä luonnontuotteita metsästään. Lisätietoja 

 

 

 

Gul Postit-lapp med texten Co2 på en björkstam Metsäsuunnitelma CO2-budjetilla

Ruotsi

Metsän ilmastovaikutuksista on keskusteltu viime vuosina laajasti, ja kiinnostus kestävän kehityksen edistämiseen on lisääntynyt. Erilaiset päätöstukityypit voivat tehdä tämän mahdolliseksi. Yksi näistä on metsäsuunnitelma, jonka perusteella metsänomistaja voi tehdä päätöksiä metsäänsä ja miten se voi vaikuttaa myönteisesti ilmastoon. Tarkoituksena kehittää metsäsuunnitelma, jossa hiilensidonnan vaikutukset otetaan huomioon. Lisätietoja 

En börbar dator med skog i bakgrunden Metsäopintopiiri etänä

Ruotsi

Metsätieto on tärkeä perusta omaa metsäomaisuutta koskeville päätöksille - etenkin uusille metsänomistajille. Suuri osa metsäkoulutuksen vakiintuneista kanavista on kuitenkin suhteellisen perinteisiä ja paikakan sidottuja. Digitaalinen oppimisalusta on potentiaalinen alusta tavoittaa laaja joukko metsänomistajia. Lisätietoja

Ett bord med ett anteckningsbok, en iPad och en krukväxt Metsäsuunnitelma

Ruotsi

Oman metsän tunteminen on tärkeä edellytys päätöksenteolle metsä asioissa. Se sisältää tiedot metsävaroista, tulevaisuuden suunnitelmista, tavoitteista ja keinoista. Suunnitelman luominen voi siten tarjota tärkeää tukea ja selkeän perustan tuleville päätöksille. Lisätietoja

En kvinna står på en väg och blickar in mot en skog Asiakassegmentointi

Suomi

Asiakassegmentointi pilotissa keskitytään metsäpalveluyritysten asiakassegmentointiin ja siitä saataviin hyötyihin. Testataan kohdennetulla markkinoinnilla asiakasryhmien ja viestinnän toimivuutta. Lisätietoja 

Skog Luonnonhoitopaketti

Suomi

Luonnonhoitopaketin tarkoituksena on tarjota metsäpalveluyrityksille luonnonhoidon osaamista ja koulutusta nettipohjaisen oppimisympäristön kautta. Opetusmateriaalien avulla on tarkoitus vahvistaa osaamista erityisesti metsien vesiensuojelun, eri-ikäismetsätalouden ja metsien suojelun saralla. Vahvistuneen osaamisen kautta pyritään yhteistyössä yrityksen kanssa luomaan metsänomistajille luonnonhoitopalveluita. Lisätietoja

 

RS-Råd-500.jpg Metsäneuvojapilotti

Suomi

Tavoitteena on koota tietoja metsä neuvojien työstä ja pyrkiä löytämään keinoja neuvojien työn tukemiseen. Pilotissa järjestetään kysely, jonka avulla on tarkoitus selvittää, miten neuvontatyön ja yhteistyö metsänomistajan kanssa koetaan.  Tarkoituksena on myös selvittää, millaiset toimintatavat ja kanavat/tekniikat toimivat milläkin asiakastyypillä sekä sitä, millaiset asiakasryhmät vastaavat mihinkin neuvontatapaan parhaiten. Lisätietoja 

Trädstam med ledmarkeringar Metsämentorointi

Suomi

Metsämentoroinnin tarkoituksena on yhdistää kokeneita metsänomistajia sekä uusia tai kokemattomia metsänomistajia, jotta kokeneet metsänomistajat voisivat tarjota vertaistukea sekä siirtää tietoaan ja verkostojaan muille. Lisätietoja

 

Personer sitter vid bord och arbetar Opintopiiri

Suomi

Perinteinen tiedon levittäminen ja kurssimuotoiset koulutukset eivät ole osoittautuneet parhaiksi mahdollisiksi metsänomistajille, jotka ovat uusia tai kokemattomia. Pilotissa testataan, kuinka sosiaalinen vuorovaikutus muiden metsänomistajien kanssa voi edistää oppimista. Luokkahuoneessa pidetty metsäkurssi järjestettiin yhteistyössä kansalaisopiston kautta. Kurssille ilmoittautui erityisesti nuoria ja 50 % osallistujista oli naisia. Pilotin tarkoituksena on kokeilla ja kerätä tietoa tavoista, miten metsäkurssien järjestäminen ja tiedonjakaminen toimii parhaiten eri metsänomistajille. Lisätietoja