Luonnonhoitopaketti

Senast ändrad: 16 juli 2021
Skog

Pilotin tavoitteena on ollut parantaa metsäpalveluita suunnittelevien ja tarjoavien toimijoiden osaamista luonnonhoidon toteuttamisessa. Osaamisen lisääntyessä metsäpalveluyritykset voivat paremmin vastata metsänomistajien muuttuviin tarpeisiin ja kysyntään, ja siten parantaa omaa kilpailukykyään. Pilotissa suunniteltiin ja toteutettiin kolmiosainen luonnonhoidon verkkokoulutuspaketti. Koulutuksen kolme osa-aluetta ovat metsien ja monimuotoisuuden suojelu, vesiensuojelu sekä jatkuva kasvatus.

Palautteen perusteella koulutusta pidettiin hyödyllisenä. Sisältö oli monelta osin testaajille tuttua ja siten asioiden kertausta, mikä nähtiin kuitenkin hyvänä. Koulutuksen testaajat myös oppivat uutta ja erityisesti jatkuvan kasvatuksen osa herätti mielenkiintoa. Kehitysehdotukset liittyivät tiedon syventämiseen joiltakin osin. Lisäksi esille nostetiin ajatus videomuotoisen materiaalin hyödyntämisestä sekä koulutuksen muokkaamisesta puhuttuun ja kuunneltavaan, äänikirjan tapaiseen muotoon. Verkkokoulutus julkaistaan Metsäkeskuksen verkkosivustolla.

Parempia palveluita metsäpalveluyrityksen ja metsänomistajan tarpeisiin, osa 1

Parempia palveluita metsäpalveluyrityksen ja metsänomistajan tarpeisiin, osa 2